Asklegal
Default avatar

Ramalinggam

Popular Articles

Home list f076

General

PEMARTABATAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA MAHKAMAH DI MALAYSIA

by Ramalinggam on 11 January 2016

Bahasa merupakan medium atau alat komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan mesej atau maklumat dengan cara yang berkesan. Bahasa juga memainkan peranan yang sangat...

Home list 26d0

General

“Ragging” Dalam Institusi Pendidikan: Di Manakah Kesudahannya?

by Ramalinggam on 12 May 2016

Apakah gejala ragging?Gejala “ragging” dalam institusi pendidikan di Malaysia bukanlah satu fenomena yang baharu. Gejala ini telah menjadi satu budaya atau amalan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar senior terhadap pelajar-pelajar junior...

Home list a35d

Criminal

ISU MELOKAP DAN MEMERIKSA “TRANSEKSUAL” YANG DITAHAN

by Ramalinggam on 01 February 2016

Picture credit: chinanews.comApakah definisi transeksual?Isu transeksual bukanlah suatu isu yang baharu di Malaysia. Isu ini telah lama wujud dan kini menjadi semakin hangat apabila golongan ini mula menuntut pelbagai hak...

Recent Articles

Home list 7b65

General

Rundingan Awam Ke Arah Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan

by Ramalinggam on 16 May 2016

Pelaksanaan NHRAPMalaysia berhasrat mewujudkan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan atau National Human Right Action Plan (NHRAP). Sehubungan itu, Jemaah Menteri pada 12 Oktober 2012 telah bersetuju supaya diwujudkan satu...

Home list 26d0

General

“Ragging” Dalam Institusi Pendidikan: Di Manakah Kesudahannya?

by Ramalinggam on 12 May 2016

Apakah gejala ragging?Gejala “ragging” dalam institusi pendidikan di Malaysia bukanlah satu fenomena yang baharu. Gejala ini telah menjadi satu budaya atau amalan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar senior terhadap pelajar-pelajar junior...

Home list a35d

Criminal

ISU MELOKAP DAN MEMERIKSA “TRANSEKSUAL” YANG DITAHAN

by Ramalinggam on 01 February 2016

Picture credit: chinanews.comApakah definisi transeksual?Isu transeksual bukanlah suatu isu yang baharu di Malaysia. Isu ini telah lama wujud dan kini menjadi semakin hangat apabila golongan ini mula menuntut pelbagai hak...

Home list f076

General

PEMARTABATAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA MAHKAMAH DI MALAYSIA

by Ramalinggam on 11 January 2016

Bahasa merupakan medium atau alat komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan mesej atau maklumat dengan cara yang berkesan. Bahasa juga memainkan peranan yang sangat...