Asklegal

Looking for tender notifications?

Subscribe now to receive tender notifications directly to your email!


CONSTRUCTION GOVERNMENT

Jabtan Pengairan Dan Saliran

Expiry date: 18/03/2019


  Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-   Pejabat yang memanggil tawaran JPS Perak Nombor Tender/ Tajuk Projek (pembiayaan)** JPS/P/PKPPP/10/2019  PROJEK PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI PERAK FASA 1 RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI SIPUT CHANDAN DAERAH KUALA KANGSAR, PERAK DARUL RIDZUAN (TAWARAN...

SUPPLY DELIVERY SERVICES GOVERNMENT

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Expiry date: 27/02/2019


Tawaran tender adalah dipelawa daripada petender-petender yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam kelayakan berkaitan bagi perkara berikut:-   BIL 1 TAJUK TENDER Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Am Bagi Bangunan Wisma PERKESO Seremban, Negeri Sembilan   RUJUKAN TENDER T/PKS 4/2019(M)   KOD BIDANG PENDAFTARAN KKM 221001     TARIKH TAKLIMAT TENDER   7 Februari 2019 (Khamis) 10.00 pagi  (kehadiran Adalah Diwajibkan)  Tingkat 6, Dewan Raja Melewar, Wisma PERKESO Seremban, Negeri Sembilan    (Hanya Penama dalam...

MAINTENANCE SERVICES GOVERNMENT

Jabatan Kerja Raya

Expiry date: 20/03/2019


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- Pejabat yang memanggil tawaran JKR Negeri Sembilan Darul Khusus   Tajuk Projek   Kerja-Kerja Pembaikkan Cerun (Seksyen 11.00) Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Gadong Jaya – Kayu Ara (N179),  Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul...

MAINTENANCE GOVERNMENT

Jabatan Kerja Raya

Expiry date: 19/03/2019


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-     Pejabat yang memanggil tawaran JKR Negeri Sembilan Darul Khusus   Tajuk Projek   Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Kg. Siliau (N184), Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul...

MAINTENANCE GOVERNMENT

Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar

Expiry date: 28/02/2019


Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor berdaftar di Malaysia yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), mengikut syarat-syarat pendaftaran yang berkaitan untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja berikut:- BUTIR - BUTIR TAWARAN   NO.TENDER: IRDA.PRC.260/03(2019) 03/02)   Tajuk Projek:   CADANGAN MENAIKTARAF PERSIMPANGAN BERTINGKAT KEMPAS SEDIA ADA DI LEBUHRAYA UTARA SELATAN (E2) DI JALAN KEMPAS LAMA (J105) JOHOR BAHRU, JOHOR.   HARGA DOKUMEN...

CONSTRUCTION GOVERNMENT

Jabatan Perdana Menteri

Expiry date: 07/03/2019


  Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred,kategori pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut : Pejabat Yang Memanggil Tender PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI PULAU PINANG (ICU JPM), TINGKAT 11 & 15, MENARA BOUSTEAD, 39, JALAN SULTAN AHMAD SHAH, 10050 PULAU PINANG Tajuk Projek MEMBINA BARU  MASJID QARYAH  BANDAR TASEK  MUTIARA, NIBONG TEBAL, SEBERANG  PERAI...

SERVICES GOVERNMENT

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Expiry date: 21/02/2019


Pelawaan adalah dibuat kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan perkhidmatan seperti berikut:   Nombor Tawaran T/MPC/1/2019   Jenis Perkhidmatan PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN TEMPAT PENGINAPAN, TIKET PENERBANGAN, PENGANGKUTAN DAN INSURANS UNTUK PROGRAM INTERNATIONAL CONVENTION ON QUALITY CONTROL CIRCLE (ICOCCJ DI JEPUN DARI 21 - 27 SEPTEMBER 2019     Tarikh, Masa & Tempal Taklimat / Lawatan Tapak   Tarikh: 31 Januari 2019 (Khamis)   Masa: 10.00...

MAINTENANCE GOVERNMENT

Jabatan Kerja Raya

Expiry date: 04/03/2019


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:- Pejabat yang memanggil tawaran BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN, JKR KELANTAN Tajuk Projek CADANGAN MENAIKTARAF JALAN KUBUR MARAS, KOTA  BHARU, KELANTAN  (TAWARAN SEMULA) Taraf /Jenis Syarikat Bumiputera T1 Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas,Tajuk & Tajuk...

SUPPLY INSTALLATION SERVICES GOVERNMENT

Lembaga Lebuhraya Malaysia

Expiry date: 27/02/2019


Pelawaan adalah terbuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut : RUJ. LLM/UB/TN1/1/1/19 TAJUK KAJIAN CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MEREKABENTUK, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH INFRASTRUKTUR DAN PERKAKASAN  PUSAT DATA DAN RANGKAIAN DI IBU PEJABAT DAN PEJABAT-PEJABAT  WILAYAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA KOD BIDANG & SYARAT KHAS Kementerian Kewangan Malaysia     210102; Hardware (high end technology)  210103; Software - Supply all...

SUPPLY DELIVERY GOVERNMENT

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan

Expiry date: 28/02/2019


Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal yang berpengalaman, berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang (070202) Haiwan Ternakan, Bukan Ternakan & Akuatik dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut: Butir-Butir Tawaran Tender Membekal dan Menghantar Lembu Betina Baka Kedah Kelantan atau kedah-Kelantan Kacukan Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan (JPVNK) Bagi Tahun 2019  No Rujukan Tender: JPVNK-100/2/4 (1/2019)    Syarikat Pendaftaran Syarikat...

MAINTENANCE GOVERNMENT

Jabatan Kerja Raya

Expiry date: 11/03/2019


Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :- Pejabat yang memanggil tawaran JKR Negeri Sembilan Darul Khusus   Tajuk Projek Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Jalan kg.Bukit Kepong (N59), Daerah Port Dickson,Negeri Sembilan Darul Khusus (JKR/DT/N/014/2019) Taraft/Jenis...

SUPPLY MAINTENANCE DELIVERY GOVERNMENT

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Expiry date: 19/02/2019


KENYATAAN AM / TAWARAN 1.1 Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210107 untuk Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mengkonfigurasi, Mentaullah Perkakasan Dan Perisian ICT Bagi Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) Dan Pusat Data (Data Center) Untuk Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk tender berikut:- TAJUK Tender Membekal,  Menghantar, Memasang, Menguji, Mengkonfigurasi,...

SERVICES GOVERNMENT

Jabatan Bekalan Air

Expiry date: 28/02/2019


Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: NO.TENDER JBA / (PP)/ 02/2019 BUTIR-BUTIR PELAWAAN Projek Off River Storage (ORS) Sungai Linggi, Negeri Sembilan  KOD BIDANG 330101 (Kejuruteraan Awam) TARIKH TUTUP TENDER (12.00 TENGAH HARI) 28/02/2019 (Selasa) SYARAT UTAMA PELAWAAN Syarat-syarat yang PERLU dipenuhi bagi membolehkan pembelian Dokumen Tender.    1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan ...

SERVICES GOVERNMENT

Jabatan Bekalan Air

Expiry date: 26/02/2019


Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: NO.TENDER JBA / (PP)/ 01/2019 BUTIR-BUTIR PELAWAAN Projek Off River Storage (ORS) Sungai Johor, Johor KOD BIDANG 330101 (Kejuruteraan Awam) TARIKH TUTUP TENDER (12.00 TENGAH HARI) 26/02/2019 (Selasa) SYARAT UTAMA PELAWAAN Syarat-syarat yang PERLU dipenuhi bagi membolehkan pembelian Dokumen Tender.    1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan  berdaftar di bawah...

PROPERTY GOVERNMENT

Majlis Daerah Hulu Selangor

Expiry date: 28/02/2019


TAWARAN PENGURUSAN SECARA KAEDAH SEWA/PAJAK ALAMAT DAN LOKASI LOT SUBJEK Lot 2106, Pusat Terapi Semulajadi Hulu Tamu, Batang Kali, Hulu Selangor DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Profil Syarikat Dan Cadangan Pemajuan/Perniagaan Syarikat/pemohon yang berminat terhadap tawaran dinasihatkan membuat lawatan tapak sendiri. Segala kos penyediaan dokumen cadangan adalah ditanggung oleh syarikat/pemohon. Dokumen yang lengkap dan Borang komposit Permohonan Sewa hendaklah dihantar ke alamat di bawah sebelum atau pada 28 Februari 2019. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA MAJLIS...