Asklegal

Tender | Maintenance

Universiti Teknologi Mara (UiTM)


KENYATAAN TAWARAN

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan / Kerja-kerja seperti berikut:-


BUTIR-BUTIR TAWARAN:
No. Tender: UiTM/PER/T/3/29/18
Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Sistem Loji Rawatan Kumbahan, Tangki Septik, Perangkap Lemak Dan Sistem Bekalan Air Infra Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di UiTM Sarawak Kampus Samarahan

Kelayakan:

  • Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  • Kod Bidang 221010 & 220507

ATAU

  • Berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP) Kelas B Kerja-Kerja Desludging Dan Servis

Harga Dokumen:
RM106.00 senaskah

TARIKH / MASA / TEMPAT:

  • Tempat Pamer / Jual / Tutup: Pejabat Bendahari, Unit Perolehan, UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 2, 94300 Kota Samarahan, Sarawak
  • Tarikh / Masa Taklimat / Lawatan Tapak: 17/04/2018, jam 9.30 pagi

Tempat Taklimat / Lawatan Tapak:
Bilik Mesyuarat, Bahagian Pengurusan Fasiliti, UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 1


1. Dokumen Tender boleh didapati di Pejabat Bendahari, Unit Perolehan, UiTM Sarawak Kampus Samarahan 2, 94300 Kota Samarahan, Sarawak pada waktu pejabat 8.30 pagi – 4.30 petang.

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM), yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Atau Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil tersebut.

3. Dokumen Tawaran boleh dibeli dengan menggunakan Wang Tunai / Deraf Bank atas nama BENDAHARI UiTM.

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut:

  • Tidak dibenarkan menyertai Taklimat dan Lawatan Tapak
  • Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini
  • Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan

5. Petender-petender dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL KKM, Atau Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP) berserta SALINAN sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut.

6. Tawaran ditutup pada 09/05/2018, jam 12.00 tengahari. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu tutup tidak akan dipertimbangkan.


Medium d6a19213 81b9 4aed ae4c 71740dc88dbe