Asklegal

Tender | Construction

Perbadanan Kemajuan Negeri SelangorKENYATAAN TENDER
Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPİPMCIDB) dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:-BUTIR- BUTIR TAWARAN

Tajuk Projek 
CADANGAN PENYIAPAN BAKI KERJA-KERJA TANAH DAN INFRASTRUKTUR UTAMA DI FASA 7, LAMAN 1, BERNAM JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. 

No. Kontrak 
PKNS/P/BJ/KON-13/2012/TS)


SYARAT PENDAFTARAN

CIDB: Gred G7
Kategori CE 
Pengkhususan CE21TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

Bahagian Perolehan 
Tingkat 3,
Kompleks PKNS, 
Shah Alam, Selangor 

Pada: 12 April 2018
Hingga 26 April 2018


TARIKH TENDER DITUTUP

03 Mei 2018
Jam 12.00 Tengah Hari1. Keutamaan diberikan sekiranya petender / syarikat memiliki pensijilan dan pengalaman kerja seperti yang disenaraikan di bawah:- 

i) Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008) 

ii) Amalan kerja yang berkaitan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 18001:2007) 

iii) Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14001:2004).

Salinan sijil atau apa jua bukti hendaklah dikemukakan bersama dokumen tender/tawaran) 

2. Bayaran Dokumen Tawaran adalah RM371.00 (Termasuk GST 6%) dan hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (bayaran ini tidak
akan dikembalikan). 

3. Naskah Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di Bahagian Perolehan, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada waktu pejabat bermula 12 April 2018. 

4.Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada Kontraktor atau wakil yang sah sahaja. Sekiranya pihak Kontraktor ingin menghantar wakil, sila bawa bersama surat perwakilan kuasa. Kontraktor dikehendaki membawa SURAT PERWAKILAN KUASA, DOKUMEN ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN *(SPKK) DARI LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), SIJIL PENGIKTIRAFAN TARAF BUMIPUTERA (PKK) SERTA SURAT PENDAFTARAN GST DENGAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA dan SATU SALINAN bagi setiap Sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 

5. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalarn sampul surat bermoteri dan . dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-

BAHAGIAN PEROLEHAN
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR
TINGKAT 3 KOMPLEKS PKNS SHAH ALAM 
PERSIARAN TASIK, SEKSYEN 14, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA
NO. TEL : 03-5525 0300
HTTP://ETENDER.PKNS.GOV.MY 

6.Tender yang diterima selepas tarikh dan waktu tutup tidak akan dilayan. Perbadanan tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran lain.
 


Medium f3a4509c 2a8b 4ff7 925c 3957bba727c6