Asklegal

Tender | Services

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


KENYATAAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah / Perbendaharaan Malaysia Sarawak serta mempunyai kod bidang pendaftaran yang dibenarkan seperti berikut untuk menyertai tawaran ini:-


I. JENIS TAWARAN:
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI SABAH MERANGKUMI KESEMUA TIGA (3) SKOP PERKHIDMATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN SEPERTI BERIKUT:

 • PENYELENGGARAAN KEJURUTERAAN FASILITI / FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS)
 • PEMBERSIHAN / CLEANING SERVICES (CLS)
 • PENGURUSAN SISA KLINIKAL / CLINICAL WASTE MANAGEMENT (CWMS)

NO. TAWARAN:
JKNS/T/2017/13

TARIKH PEMBELIAN BORANG:

 • 20 APRIL 2018 (JUMAAT)
 • Selepas selesai sesi taklimat / lawatan tapak

KOD PENDAFTARAN:

 • FEMS
  - 220301
  - 220401
  - 220503
 • CLS
  - 221001
  - 221002
 • CWMS
  Mematuhi keperluan Jabatan Alam Sekitar

TARIKH TUTUP TAWARAN:

 • Tarikh Tutup Tawaran: 14 MEI 2018 (ISNIN), jam 12 tengahari
 • Lawatan Tapak: 20 April 2018 (JUMAAT). 8.30 pagi – 9.30 pagi (Pendaftaran)
 • Sesi Taklimat dan lawatan tapak bermula pada jam 9.30 pagi
 • Lokasi: Bilik Mesyuarat Pejabat Kejuruteraan, Bahagian Kejuruteraan, JKNS Sembulan Kpg Kopungit, Kota Kinabalu
 • Tempat Borang Dihantar: Pengerusi Jawatankuasa Sebutharga Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Tingkat 3, Rumah Persekutuan, 88590 Kota Kinabalu

Tarikh Iklan Diterbitkan: 09 APRIL 2018 (ISNIN)

Bayaran Dokumen: RM200.00 senaskah (Dalam Bentuk Wang Pos Malaysia atas nama Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

NOTA
Syarikat WAJIB hanya penama yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri LAWATAN TAPAK atau TAKLIMAT tender. KEHADIRAN ADALAH WAJIB. Syarikat yang lewat membuat pendaftaran tidak akan dibenarkan mengikuti sesi taklimat dan lawatan tapak.

Tawaran harga hendaklah telah mengambil kiraan fi perkhidmatan bagi perolehan secara elektronik sebanyak 0.4% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum RM4,800 bagi pesanan Kerajaan yang melebihi RM1.2 juta. Fi yang dikenakan ini adalah seperti yang termaktub dalam terma dan syarat bagi Pendaftaran Pembekal di bawah Sistem ePerolehan.

Semua Tawaran Harga hendaklah dikemukakan TANPA KENAAN GST. Sekiranya syarikat sudah berdaftar GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), sila kemukakan status dan nombor pendaftaran GST dalam dokumen tender.

Borang-borang tawaran dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari:

Unit Perolehan 
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Tingkat 3, Rumah Persekutuan, 
Jalan Mat Salleh,
88590 KOTA KINABALU
(Tel: 088-265960)

Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran termurah atau mana-mana tawaran.


PENGARAH KESIHATAN NEGERI SABAH


Medium c8aed5c8 4308 433d acd9 379710376161