Asklegal

Tender | Supply

MARDIINSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

IKLAN TAWARAN 

Tawaran adalah dipelawa kepada Pembekal yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkara berikut:-
 


NO. TENDERI JENIS BEKALAN
1) MDI/PK/KW1476TB004/2018

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 35 EKOR LEMBU BETINA DAN 3 EKOR LEMBU JANTAN BAKA LEMBU TENUSU KACUKAN JERSEY FRIESIAN BERUMUR 20-26 BUALAN KE PUSAT PENYEUDIKAN SAINS TERNAKAN MARDI MJADZAM SHAH, PAHANG DARUL MAKMUR


BIDANG PENDAFTARAN/HARGA DOKUMEN

Syarat:- 
Sijil Kementerian Kewangan 
Kod Bidang : 070202 - Haiwan Temakan, Bukan Ternakan Dan Akuatik 
Harga : RM50.00 tender (tidak termasuk GST) 
*penambahan RM10.00/CD 

Taklimat Tender (wajib Hadir)
Hanya penama yang dinamakan dalam sijil MOF sahaja yang boleh menghadiri taklimat tender. Pembekal tidak boleh mewakilkan pegawal selain daripada penama dalam sijil MOF. Kehadiran wakil tidak akan dipertimbangkan untuk menghadiri taklimat. 
Tarikh : 12 April 2018 
Masa : 9.00 Pagi 
Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Blok D4,
Program Pengurusan Fizikal & Utiliti (AMO2), 
Pusat Pembangunan Dan Pengurusan Harta,
Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor. 

* Dokumen tender akan dijual selepas sesi taklimat terder. 
* Sila bawa cop rasmi syarikat dan salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF)


Dokumen tender mula dijual dari 12 April 2018 sehingga 25 April 2018 dan boleh dibeli dengan harga di atas dalam bentuk wang tunailwang pos/bank draf atas nama Ketua Pengarah MARDI (Cek persendirian syarikat tidak diterima) semasa waktu pejabat antara 8:30 pagi sehingga 4:30 petang di Program Pengurusan Perolehan, Pusat Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor (Tel : 03-8953 711877091) dengan membawa salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF). Kegagalan berbuat demikian menyebabkan dokumen tender tidak akan dikeluarkan. 

Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermeterai dan ditulis nombor rujukan tender di penjuru sebelah kiri sampul berkenaan. Dokumen ini hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender di Pusat Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor dan dokumen yang diposkan dengan menggunakan alamat di atas hendaklah sampai selewat-lewatnya pada atau sebelum tarikh tutup tender 2 Mei 2018 jam 12.00 tengah hari. 

MARDI tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan. 

Iklan tender juga boleh didapati melalui laman web MARDI (http://www.mardi.gov.my). MyGovernment Portal (www.malaysia.gov.my) dan laman web Kementerian Kewangan (http://myprocurement treasury.gov.my).


Medium c0cb90e5 0879 453d ae88 42969d11f8f6