Asklegal

Tender | Supply

UNIVERSITI SAINS MALAYSIAKENYATAAN TAWARAN 
Tawaran tender terbuka adalah dipelawa kepada pembekal pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk tender berikut:

T1A18BMJPEND/12: 
Membekal, Membungkus Dan Menghantar Pakaian Seragam Tahun 2018 Dan 2019 ke Universiti Sains Malaysia

Kelayakan Kod Bidang: 020801 ATAU; 020802 ATAU; 020804 ATAU; 020899.

Syarat kepada Petender : 
a. Petender DIWAJIBKAN menghadiri lawatan tapak Dokumen hanya dijual kepada petender yang telah menghadiri lawatan tapak sahaja. 
b. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender. 
c. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

Tarikh/Tempat Taklimat / Lawatan Tapak:

11 April 2018 (Rabu), Jam 10.00 Pagi - 12.00 Tengahari. Bilik Mesyuarat I, Pejabat Pendaftar, Aras 5, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Harga dokumen sebanyak RM92.00 (Termasuk GST) senaskhah boleh dibayar secara tunai / bank deraf! kiriman wang yang dibuat atas nama 'Universiti Sains Malaysia' di Kaunter Hasil, Seksyen Pengurusan Hasil Dan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari, Bangunan H23, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.

Dokumen Tender boleh diperolehi di Seksyen Perolehan, Jabatan Bendahari, Bangunan Co4, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang dengan mengemukakan resit bayaran (Asal) yang telah dibuat pada waktu-waktu berikut:-

Isnin - Khamis :9.00 pagi hingga 12.00 tengahan
                       2.30 petang hingga 4.00 petang 

Jumaat : 9.00 pagi hingga 11.30 pagi
              3.00 petang hingga 4.00 petang

Petender diwajibkan membawa salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dan Sijil-sijil berkaitan serta memastikan sijil tersebut masih sah tempoh lakunya.

Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor, Nama Tender dan dimasukkan sendiri ke dalam peti tawaran di Sulte 114, Aras 1, Kompleks Eureka, Universiti Sains Malaysia 11800 USM, Pulau Pinang.


Waktu Bilik Peti Tawaran Dibuka
Tarikh - 2 Mel 2017 Masa 10.00 Pagi-12.00 Tengahari (Rabu)  

Tarikh - 3 Mei 2018 Masa 9.00 Pagl-12.00 Tengahari
(Khamis)

Pihak Universiti berhak menerima kesemua atau sebahagian dari tawaran tender tersebut dan tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau mana-mana tender.

Tarikh Tutup: 3 Mel 2018 (Khamis),
Jam 12.00 Tengah Harl.


Medium 62372455 d07f 422c 90e7 1cea634d8c0e