Asklegal

Tender | Supply

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU


 

KENYATAAN TENDER

1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) dan Agensi lain yang berkenaan serta masih dibenarkan untuk menyertai sebutharga ini:-    Tajuk Projek
Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Automasi (Programmable Logic Controller) Bagi Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem SCADA Di Loji Air Sungai Tong Dan Loji Air Hulu Terengganu , Terengganu Darul Iman


Tarikh, Waktu & Tempat Lawatan Tapak 

11/4/18 (Rabu) 10.00 Pagi Loji Rawatan  Tong, Setiu DIWAJIBKAN


Taraf & Syarat  Pendaftaran

CIDB Gred: G3 Kategori : ME  Pengkhususan: M23


Harga Dokumen

RM318.00 Syarikat Air Terengganu Sdn.Bhd.  (Wang Pos/Bank Draft/ Money Order) Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

SATU, Bah. Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail,  20200 Kuala Terengganu  02/05/2018 (Rabu)DAERAH KUALA TERENGGANU Tajuk Projek
1) Cadangan Kerja-Kerja Membekal,  Memasang Dan Menguji Meter Air  Bersaiz 15mm Hingga 100mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Daerah Kuala Terengganu (Zon 1) (Zon 2) (Zon 3) (Zon 4) (TAWARAN SEMULA)Tarikh, Waktu & Tempat Lawatan Tapak 
TIADA


Taraf & Syarat  Pendaftaran

CIDB Gred: G3 Kategori : ME  Pengkhususan: CE20  BPKU Taraf Bumiputera  SPAN Permit IPA Jenis IPA Jenis C3Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

SATU, Bah. Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail,  20200 Kuala Terengganu  02/05/2018 (Rabu)


Harga Dokumen

RM318.00 Syarikat Air Terengganu Sdn.Bhd.  (Wang Pos/Bank Draft/ Money Order) 


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

SATU, Bah. Projek & Ukur Bahan, Jalan Sultan Ismail,  20200 Kuala Terengganu  02/05/2018 (Rabu)** Bagi lawatan tapak / sesi taklimat projek yang DIWAJIBKAN, hanya penama yang tercatat di dalam Sijil BPKU, CIDB atau SPKK yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat berkenaan.

2. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 5 April 2018 hingga 2 Mei 2018 pada waktu pejabat sebagaimana berikut:-

    HARI                                    WAKTU 
Ahad hingga Rabu - 8.30 pagi hingga 12.30 tengahari
                             2.30 petang hingga 4.30 petang 
               Khamis - 9.00 pagi hingga 12.30 tengahari
                             2.30 petang hingga 4.00 petang 

3. Dokumen Tawaran akan dijual kepada kontraktor yang hadir lawatan tapak/ taklimat projek sahaja. 

4. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada Kontraktor atau wakil-wakilnya yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor atau wakil-wakilnya hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) & Permit IPA Jenis C dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) beserta SATU (1) salinan sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 

5. Penender yang berjaya dikehendaki mempunyai permit SPAN mengikut gred yang ditetapkan untuk menjalankan kerja.


Medium ae1fe447 cc68 4bef a3e6 b8d72c147218