Asklegal

Tender | Supply

JOHOR CORPORATION TPM TECHNOPARK SDN BHD


(NO. SYARIKAT:242744-X)
JOHOR CORPORATION TPM TECHNOPARK SDN BHD (Syarikat Dalam Kumpulan Johor Corporation) 
TEL : 07-2226922 FAX: 07-2242221


PEMBERITAHU TAWARAN 
Kontraktor-kontraktor yang berkelayakan seperti yang dinyatakan di bawah adalah dipelawa untuk menyertai tawaran projek seperti berikut :-

BIL.1 PROJEK
Cadangan Membekal, Melaksana Dan Menyiapkan Kerja Pemasangan Paip Air Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Bagi Tetuan Times Ceramica Sdn. Bhd. Di Sebahagian Jalan Pengkhususan :CE20 Teruntum 3 Di Kompleks Perindustrian Tanjung Langsat, Johor Bahru, Johor

Bilangan Tawaran:JC/T7/2018


KELAYAKAN KONTRAKTOR

a) Berdaftar Dengan LPIPM (CIDB) 

Gred:G3 atau G4 Kategori: CE pengkhususan :CE20


HARGA DOKUMEN TENDER 
 RM250.00 Dokumen Tawaran boleh didapati di Pejabat Naib Presiden Kanan/Ketua Eksekutif, Divisyen Pembangunan Industri, Johor Corporation, Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor, Tel: (07) 2226922 mulai Khamis, 5 April 2018 hingga Khamis, 19 April 2018 dalam waktu pejabat (Ahad, 8.30 pagi1.00 t/hari, 2.00 petang - 4.30 petang), (Isnin - Rabu, 8.00 pagi - 1.00 t/hari, 2.00 petang - 5.15 petang) dan (Khamis, 9.30 pagi - 1.00 t/hari, 2.00 petang -5.15 petang). 

Tarikh tutup tawaran adalah pada hari Khamis, 26 April 2018 di alamat Naib Presiden Kanan/ Ketua Eksekutif, Divisyen Pembangunan Industri, Johor Corporation Tingkat 8, Menara KOMTAR, Johor Bahru City Centre (JBCC), Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Johor sebagaimana di atas sebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari.

Pemborong yang ingin membeli dokumen tawaran disyaratkan mengemukakan: 
a) Sijil Asal (termasuk salinan fotostat) Pendaftaran Pemborong Dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 
b) Sijil Pendaftaran Syarikat (Salinan) 
c) Surat Pendaftaran GST 

Pihak kami berhak menolak pembelian dokumen tawaran tersebut sekiranya dokumen di atas tidak dikemukakan dengan sempurna Pembayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk BANK DRAF atau KIRIMAN WANG di atas nama TPM TECHNOPARK SDN. BHD

Bahagian kiri atas Sampul Dokumen Tawaran mestilah dinyatakan jenis kerja berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke Peti Tawaran yang disediakan di Pejabat seperti alamat di atas. Pihak kami tidak semestinya menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.


Medium 4fa3a5e6 697b 4db7 8734 32e832f803ac