Asklegal

Tender | Maintenance

JABATAN KERJA RAYAKENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:


Pejabat yang memanggil tawaran
JKR DAERAH JOHOR BAHRU


Tajuk Projek
TAWARAN BIL: JKR/PERS/J) JB/02/2018 

MENAIKTARAF BANGUNAN SEDIA ADA JABATAN TRANSFUSI HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU (FASA 2) 


Taraf/Jenis Syarikat

BUMIPUTERA T1


Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas.Kepala & Sub kepala

CIDB GRED G3 Kategori B Pengkhususan B04.


Tempat dan Tarikh Dokumen Mulai  Dijual

PEJABAT JURUTERA DAERAH JKR (D) JOHOR BAHRU PENGARAH KERJA RAYA NEGERI JOHOR

16hb APRIL 2018 (ISNIN) HINGGA 30hb APRIL 2018 (ISNIN)


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM 260.00 PENGARAH KERJA RAYA NEGERI JOHOR


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup

Pejabat Pengarah Kerja Raya Negeri Johor, Aras 5 (Bhg. Kontrak & Ukur Bahan) Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Johor.

Tarikh Tutup Tender: 08hb MEI 2018 12.00 TGH (SELASA)

 

Petender adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan lawatan tapak pada 16 April 2018 (ISNIN) Jam pada 9.00 pagi .Sila berkumpul Pejabat Jurutera Daerah JKR (D) Johor Bahru. No Tel 07-2223133/3139 


Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktorisyarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. 

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank kiriman wang/wang pos di atas nama PENGARAH KERJA RAYA NEGERI JOHOR. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL'Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan). 

* Jenis Syarikat Tempatan : T1 - Syarikat 100% milik tempatan.
                                         A1 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah                           
                                               100% warganegara. 
                                         A2 - Syarikat 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49%                
                                                dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara.


Medium 76c3d30e 1e3b 4afc a5e0 82e279634760