Asklegal

Tender | Supply

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SARAWAK 


 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa kepada Pembekal pembekal yang mempunyai Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOP) di bawah bidang berikut serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi bekalan/perkhidmatan berikut:-Pejabat yang memanggil taivaran/ Nombor Tender/Tajuk Projek (Pembiayaan)

JPS Sarawak
JPS/P/SK/MK/01/2018 SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF ELECTROMECHANICAL SCADA SYSTEM FOR 14 LOCKED GATE SITES AT ASAJAYA SCHEME, SAMARAHAN DIVISION, SARAWAK


Taraf
Bumiputera


Syarat Pendaftaran
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)


Kod Bidang

220501 & 140101 & 210103 & 130102 & 210201 & 100101Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, JPS Sarawak  11/04/2018 Hingga 02/05/2018Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM60.00

Kerajaan Negeri Sarawak  (draf bank Kiriman wang/ wang pos)


Tempat  Tarikh & Waktu Tender Tutup

Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, JPS SARAWAK

02/05/2018 (Rabu) Jam 12.00 tgh* Lawatan Tapak Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada: 11 April 2018 Masa : 10,00 Pagi.Tempat Berkumpul: Pejabat Ketup, Skim Asajaya. Hanya Penama syarikat di dalam Sijil .Kementerian Kewangan sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Pembekal/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia,Sila bawa bersama SAUNAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Hanya Kontraktor/Pembekal yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Kerajaan Negeri Sarawak. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Pembekal yang sah sahaja. Untuk maksud ini Dokumen & tender bekalan/perkhidmatan hanya dikeluarkan kepada pembekal yang membawa SALINAN sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.


Medium 965cf1ce 22f8 447e b13d 0e2b5d76134c