Asklegal

Tender | Supply

UNIVERSITI SAINS MALAYSIAKENYATAAN TAWARAN

Tawaran tender terbuka adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk tender berikut:-

T1/18/BM/JBEND/10: 
To Supply, Deliver, Install And Commissioning 'Laser Multifunction Photocopier Machine" By Leasing For Five (5) Years To Universiti Sains Malaysia.

Kelayakan Kod Bidang : 21502

Harga dokumen sebanyak RM64.00 (Termasuk GST / senaskhah boleh dibayar secara tunai / bank deraf / kiriman wang yang dibuat atas nama 'Universiti Sains Malaysia' di Kaunter Hasit, Seksyen Pengurusan Hasil Dan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari, Bangunan H23, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.

Dokumen Tender boleh didapati di Seksyen Perolehan, Jabatan Bendaharl, Bangunan-C04, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang dengan mengemukakan resit bayaran (Asal) yang telah dibuat pada waktu-waktu berikut:-

Isnin - Khamis :9.00 pagi hingga 12.00 tengahari
                       2.30 petang hingga 4.00 petang 
Jumaat           :9.00 pagi hingga 11.30 pagi
                       3.00 petang hingga 4.00 petang

Petender diwajibkan membawa salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dan sijil-sijil berkaitan serta memastikan sijil tersebut masih sah tempoh lakunya.

Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor serta Nama Tender dan dimasukkan sendiri ke dalam peti tawaran di Seksyen Perolehan, Jabatan Bendahari, Bangunan C04, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.

Pihak Universiti berhak menerima kesemua atau sebahagian dari tawaran tender tersebut dan tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau mana-mana tender.

Tarikh Tutup :24 April 2018 (Selasa), Jam 12.00 Tengah Hari.


Medium 4b1faf58 de2a 4314 b4b0 e6c8b1441b1d