Asklegal

Tender | Services

Universiti Utara Malaysia


 

KENYATAAN TENDER
1. Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor dan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan menyertai tender pada masa ini bagi kerja-kerja berikut :


BIL.1  NO RUJUKAN
UUM/BEN/T359/2018 


TAJUK TENDER
Perkhidmatan Penyenggaraan Alat Penggera Dan Pencegah Kebakaran Di Universiti Utara Malaysia Bagi Tempoh Dua (2) Tahun 


PENDAFTARAN

CIDB dan PKK

Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPK) oleh CIDB Atau Kementerian Kewangan MalaysiaGRED /KATEGORI/PENGKHUSUSAN/KOD BIDANG PENDAFTARAN

Gred :G4
Kategori: ME
Pengkhususan : M02  Atau 220401HARGA SENASKAH (RM)
RM 106.00 (termasuk  6% GST)


TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

Tarikh: 8 April 2018 (Ahad)
Masa: 10.00 pagi
Tempat: Bilik Mesyuarat Utama JPP 2. Naskah Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender akan dijual pada waktu pejabat hari bekerja di Jabatan Pembangunan dan Penyenggaraan (JPP), Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman mulai 4 April 2018 hingga 25 April 2018 dan bayaran hendaklah dibuat di Kaunter Bayaran, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, dalam bentuk Tunal atau Draf Bank atas nama Universiti Utara Malaysia. Bayaran juga boleh dibuat secara "on-line" menggunakan kad kredit / Anancial Process Exchange (FPX) dengan melayari laman web www.uum.edu.my klik e-com. 

Hari                Waktu
Ahad – Rabu - 8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 4.30 petang 
Khamis         - 8.30 pagi - 12.30 tengah hari dan 2.00 petang - 3.00 petang 

3. Dokumen Tender akan hanya dikeluarkan kepada petender yang sah sahaja dan setelah sijil ASAL pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dari Sijil Pengiktirafan sebagai Kontraktor Bertarat Bumiputera ( jika berkenaan) dan Resit Bayaran ditunjukkan serta salinan sijil hendaklah dikemukakan untuk simpanan. 

4. Dokumen Tender yang telah siap ditandatangani dan diisi sepenuhnya hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermeti dengan Tajuk Tender dan No. Rujukan hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut. Dokumen Tender hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam Peti Tender, Jabatan Bendahari, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 29 April 2018 (Ahad). 

5. Pihak Universiti Utara Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tender dan tidak akan menanggung apa-apa kos yang terlibat oleh petender. 

6. Tender yang lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.


Medium 38fe0c87 17e7 43e4 9009 8b96dde89a10