Asklegal

Tender | Services

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR


JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
(KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA) 


Pembekal adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : TAWARAN TENDER PER KAWALAN KESELAMATAN (BERSENJATA DAN TANPA SENJATA) DAN PENGHANTARAN WANG CASH IN TRANSIT (CIT) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL BANTING

JENIS TAWARAN : Terbuka 

KOD BIDANG : 020801 


Kod Bdang 22 08 01 Bidang PERKHIDMATANSub Bidang PERTAHANAN DAN KESELAMATAN Pecahan Sub Bidang: KAWALAN KESELAMATAN


TARIKH MULA TAWARAN : 4 APRIL 2018 
TARIKH TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK : 12 APRIL 2018 
TARIKH TUTUP TAWARAN : 3 MEI 2018 
MASA : 1200 TENGAH HARI 
TEMPOH SAH LAKU : 180 HARI
LOKALITI : SELANGOR

 

1. Pembekal yang berminat adalah DIWAJIBKAN HADIR ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

Perincian Taklimat


NO TENDER 
JKNS T.11/2018BUTIR BUTIR TAWARAN
 TAWARAN TENDER PER KAWALAN KESELAMATAN (BERSENJATA DAN TANPA SENJATA) DAN PENGHANTARAN WANG CASH IN TRANSIT (CIT) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL BANTING JENIS TENDER TAWARAN DOKUMEN TENDER
Terbuka/Manual

TARIKH TENDER DIIKLAN DITUTUP
Tarikh Iklan 4 April 2018 (Rabu) 

Tarikh tutup 3 Mei 2018 (Khamis) 

12.00 Tengah HariTARIKH & LOKASI TAKLIMAT LAWATAN TAPAK WAJIB HADIR
Tarikh Taklimat 
12 April 2018 (Khamis)  10.30 Pagi
Bilik Bunga Raya, Blok Kuliah,Hospital Banting 

(KEHADIRAN TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)


HARGA DOKUMEN

Harga RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima
Puluh)

Tempat Pembelian:

Unit Perolehan & Aset, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Tingkat 10,
Wisma Sunway, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C,
Seksyen 9, 40100 Shah Alam,
Selangor

2. Syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai tender ini DIWAJIBKAN menghadiri taklimat/lawatan tapak seperti tarikh dan masa yang telah ditetapkan dengan membawa bersama sijil asal SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT (KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA) dan satu (1) salinan fotostat (tidak dikembalikan) semasa membuat pendaftaran. Syarikat yang lewat hadir selepas jam 10:00 pagi tidak akan dibenarkan menyertai taklimatlawatan tapak ini dan membeli Dokumen Tender. Hanya penama yang telah didaftarkan di dalam SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT (KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA) SAHAJA yang boleh menghadiri taklimat/lawatan tapak ini. 

3. Pembelian Dokumen Tender boleh didapati di Unit Perolehan & Aset, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Tingkat 10, Wisma Sunway, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/c, Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor pada waktu pejabat (9.00 pg hingga 4.30 ptg) mulai 13 April 2018 hingga 3 Mei  2018. Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf/Wang Pos/Kiriman wang atas nama PENGARAH JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR. 

4. Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dikembalikan pada atau sebelum tarikh tutup tender yang ditetapkan jam 12.00 tengah hari. Dokumen tender yang lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Semua dokumen hendaklah dimasukkan ke dalam samput surat berlakri dengan mencatatkan Nombor Tender, Tajuk Tender dan Nombor Siri Petender pada atas sebelah kiri sampul dan dimasukkan ke dalam peti Tender seperti alamat di bawah:-

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
TINGKAT 10, WISMA SUNWAY 
JALAN TENGKU AMPUAN ZABEDAH C 9/C
SEKSYEN 9, 40100 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN. 

5. Iklan tender ini juga boleh dirujuk di laman web http://www.jknselangormoh.gov.my atau portal. http://myprocurement treasury.gov.my


Medium 6681d6c5 95c3 4a1f 9e11 10d73d04e6e8