Asklegal

Tender | Services

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)


KENYATAAN TAWARAN 

Tender adalah dipelawa kepad kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB) dalam bidang yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi tawaran berikut:-


I. NO. TAWARAN:
TENDER FRM 1/2018

KERJA:
To Supply, Install And Commissioning One (1) Complete Unit Of Freeze Dryer At Herbal Technology Centre (HTC), Innovation And Commercialization Division, Forest Research Institute Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan

KOD BIDANG KKM:

 • Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
 • 060501 atau 060502
 • Taraf Terbuka

TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK:

 • Tarikh: 10 April 2018 (Selasa)
 • Masa: 9.30 pagi
 • Lokasi: Bangunan D24, Herbal Technology Centre (HTC)
 • Kehadiran Wajib
 • Hanya Pemilik Syarikat / Penama dibenarkan hadir taklimat / lawatan tapak

TARIKH IKLAN:
2 April 2018 (Isnin)

TARIKH TUTUP:
2 Mei 2018 (Rabu)

HARGA (RM):

 • RM53.00 (Termasuk 6% GST)
 • Dokumen tender boleh diperoleh / dibeli mulai dari 10 April 2018 

II. NO. TAWARAN:
TENDER FRM 2/2018

KERJA:
Cadangan Membina Titian Silara II dan Kerja-Kerja Berkaitan di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan

KOD BIDANG KKM:

 • CIDB
 • Gred G5
 • Kategori B dan CE
 • Pengkhususan B04, B21 dan CE29
 • Sijil Taraf Bumiputera

TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK:

 • Tarikh: 10 April 2018 (Selasa)
 • Masa: 10.30 pagi
 • Lokasi: Bilik Mesyuarat Cassia, Cawangan Pembangunan dan Penyelenggaraan (Bangunan B4), FRIM
 • Kehadiran Wajib
 • Hanya Pemilik Syarikat / Penama dibenarkan hadir taklimat / lawatan tapak

TARIKH IKLAN:
2 April 2018 (Isnin)

TARIKH TUTUP:
2 Mei 2018 (Rabu)

HARGA (RM):

 • RM212.00 (Termasuk 6% GST)
 • Dokumen tender boleh diperoleh / dibeli mulai dari 10 April 2018 

1. Dokumen tender boleh diperoleh / dibeli di kaunter pejabat Bahagian Pentadbiran (Bangunan D1), Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor mulai dari tarikh di atas pada waktu pejabat: Isnin – Jumaat (8.30 pagi – 4.00 petang).

2. Pembayaran boleh dibuat secara Tunai, Bank Deraf atau Banker Cheque atas nama Ketua Pengarah FRIM (yang tidak dikembalikan).

3. Dokumen tender hanya akan dijual kepada Penama Syarikat / Wakil Syarikat yang sah sahaja dengan membawa Surat Perwakilan Kuasa Syarikat, dua (2) Salinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) / Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), CIDB dan PKK (Taraf Bumiputera).

4. Hanya Pemilik Syarikat / Penama yang tercatat dalam Sijil Akuan Pendaftaran dibenarkan hadir taklimat / lawatan tapak.

5. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan dituliskan di sebelah atas kiri sampul, No. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat berikut:

PETI TENDER 
BAHAGIAN PENTADBIRAN 
INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
52109 KEPONG
SELANGOR DARUL EHSAN

6. Iklan ini boleh diakses dengan melayari laman web rasmi FRIM di alamat www.frim.gov.my.

7. Dokumen tender yang lewat dihantar daripada tarikh dan masa yang ditetapkan, tidak akan dipertimbangkan.

8. Pihak FRIM tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain.


Medium a470bae8 df30 4606 b3cc e7a13ccbc781