Asklegal

Tender | Services

UNIVERSITI KUALA LUMPUR 570182 (Milik Penuh Majlis Amanah Rakyat)


 


KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor / pembekal Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dengan kod bidang 221001 dan / atau 221002 bagi menyertai tawaran berikut:


TAJUK 

CADANGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY KAMPUS SEPANG


HARGA DOKUMEN
RM265.00


TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUAL
Bahagian Kewangan dan Pentadbiran Unikl Miat, lot 2891, jalan jendram Hulu,jenderam Hulu, 43800 Dengkil ,Selangor Darul Ehsan 

Mulai 10 April 2018 Hingga 27 April 2018


LAWATAN TAPAK

10 April 2018 (Selasa) 

Masa : 10.00 pagi 

Thearette 1,UniKL. MIAT,  Lot 2891, Jalan Jenderam  Hulu, Jenderam jenderam Hulu, 43800 Dengkil ,Selangor Darul Ehsan TARIKH TENDER DITUTUP

10 Mei 2018 (Khamis) 


 Sila bawa bersama SIJIL ASAL AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN JUGA SIJIL ASAL AKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA serta satu salinan SHIl-sijil Asal (tidak dikembalikan) semasa hendak mengambil dokumen. UniKL berhak menolak permohonan yang pada tanggapan UniKL tidak layak 

Bayaran dokumen tawaran boleh dibuat secara BANK DRAFT atas nama "Akaun Pungutan UniKI MIAT”. Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat di alamat Bahagian Kewangan dan Pentadbiran, UniKL MIAT, Lot 2891, Jalan Jenderam Hudu, Jenderam Huhu, 43800 Dengkil, Selangor Darl Ehsan mulai 10 April 2018. 

UniKL tidak tertakluk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran. Unik, berriak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

Dokumen tawaran yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan nombor rujukan tender di sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENTADBIRAN, UniKL MIAT, Lot 2891, Jalan Jenderam Hoti, Jenderam Hlu, 43800 DengkH, Selangor pada atau sebelum tarikh tutup tender jam 12.00 tengah hari. 

Dokumen tender yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tender tidak akan diterima dan ditolak.


Medium b7a06cb0 fcc3 479e 830a 413f014f8b85