Asklegal

Tender | Services

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS)


KENYATAAN TENDER LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS)
RUJUKAN TENDER : LZS/DP/100-T (15/2018) 


1. Tawaran dipelawa kepada Perunding Arkitek yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Lembaga Arkitek Malaysia serta berpengalaman di dalam projek Kerajaan / Swasta. Alamat pendaftaran di sekitar Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk menyertai tender seperti berikut:


No.1 PERKARA
CADANGAN PELANTIKAN PERUNDING  PROFESSIONAL ARKITEK BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA  PENGAWASAN TAPAK PROJEK RUMAH ASNAF FAKIR, MISKIN DAN MUALLAF DI NEGERI SELANGOR UNTUK LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS) 


SYARAT KELAYAKAN
Berdaftar dengan: Lembaga Arkitek Malaysia & Kementerian Kewangan Di Bawah Kod Bidang - Perkhidmatan Perunding Fizikal - Bidang Bukan Kejuruteraan 330201 (Arkitek) 


TAKLIMAT TENDER (DIWAJIBKAN  
WAKTU 
2.30 petang


TARIKH DAN TEMPAT
5 April 2018 (Khamis) 

Bilik Mesyuarat Divisyen
Penyelidikan Dan Pusat 
Kecemerlangan,
2-08-02, Blok 2, Presint 
ALAMI, Pusat Perniagaan 
Worldwide 2, Persiaran 
Akuatik, Seksyen 13, 
40100, Shah Alam,
Selangor 


2. Pembida perlu mengemukakan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh-Lembaga Arkitek Malaysia dan Sijil Kementerian Kewangan berserta Kod Bidang yang ASAL dan belum tamat tempoh semasa pembelian dokumen serta salinan fotostat hendaklah disertakan untuk simpanan Lembaga Zakat Selangor (MAIS). 

3. Dokumen tender boleh diperolehi bermula 29 Mac 2018 (Khamis) pada waktu pejabat (9.30pg - 12.00tgh) dan (3.00ptg - 4.30ptg). Dokumen tender boleh dibeli di alamat berikut:

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (MAIS) 
Bangunan Zakat Selangor, Divisyen Perolehan, Tingkat 2 
3-01-1, Presint ALAMI, Pusat Perniagaan Worldwide 2,
Persiaran Akuatik, Seksyen 13
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan 

4. Pembida boleh memperolehi dokumen tender dengan bayaran (tidak dikembalikan) sebanyak RM50.00 dan pembayaran hendaklah melalui Wang Pos atas nama "Lembaga Zakat Selangor (MAIS)". 

5. Tarikh tutup penghantaran tender di atas adalah pada atau sebelum jam 3.00 petang, 19 April 2018 (Khamis). Penghantaran selepas tarikh tutup dan masa yang telah ditetapkan tidak akan diterima. 

6. Lembaga Zakat Selangor (MAIS) tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana mana tawaran dan juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana tawaran yang dikemukakan melalui pos. 

b/p: officer in Charge
       Lembaga Zakat Selangor (MAIS)


Medium 54a95548 d191 457f b903 98ef08515082