Asklegal

Tender | Services

PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SELANGOR  UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI 


KENYATAAN TENDER

 

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor/Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk projek berikut:


No.1  Tajuk Projek 
KERJA-KERJA MENGECAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI FLAT PANDAN INDAH, JALAN 3/3 

PPPNS/IP/HULU 
LANGAT/017(20)R Taraf / Jenis Syarikat

BUMIPUTERA *T1

Gred,Kategori & Pengkhususan 
Gred: G4 
Kategori: B,  СЕ 
Pengkhususan: BO4, 814, CE21 Lawatan Tapak
Kontraktor adalah diwajibkan menghadiri lawatan tapak pada 29 Mac 2018 (Khamis) pada 11:00 pagi  (Sila berkumpul di Padang bersebelahan Blok AE, Flat Pandan Indah,Jalan 3/3)

(Wakil Kontraktor Tidak Dibenarkan)


Tempat dan Tarikh Dokumen Mula Dijual
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan  Pelaksanaan Jabatan  Perdana Menteri,  Tingkat 7, Menara UBSA, Persiaran Damai,Seksyen 11, 40100 Shah Alam, Selangor

5 April 2018 (Khamis) hingga 19 April 2018 (Khamis) (Waktu Pejabat) 


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama

RM 80.00 (Dalam bentuk Draf bank/Kiriman Wang/Wang Pos) (Bayaran ini tidak akan dikembalikan)

Atas Nama Pegawai Kemajuan Negeri Selangor


Tempat, Tarikh & Waktu Tender Ditutup

Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan  Pelaksanaan Jabatan  Perdana Menteri,  Tingkat 5, Menara UBSA, Persiaran Damai,Seksyen 11, 40100 Shah Alam, Selangor

26 April 2018 (Khamis) (sebelum pukul 12:00 tengahari)Sila bawa bersama Perakuan/Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) (ASAL dan Salinan) semasa lawatan tapak. 

Hanya penama yang tercatat di dalam Perakuan/Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK). Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor /syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PKK dan SPKK. 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor mestilah membawa Surat Wakil Kuasa, Perakuan/Sijil ASAL PKK, SPKK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor/ Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan beserta salinan sijil-sijil tersebut.

Dokumen tender yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan ditandakan dengan Tajuk projek di sebelah atas bahagian kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti tender di Pejabat Pembangunan Negeri Selangor sebelum atau pada tarikh tutup tender. *T1 - Syarikot 100 % milik tempatan
 


Medium d8f21e3c a09f 4945 886c d0455e4891dc