Asklegal

Tender | Construction

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN


 

 

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA UPKJ/Kementerian Kewangan dalam Gred, kategori, Pengkhususan dan jenis-jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja bekalan berikut:-


Pejabat yang memanggil tawaran
Bhg. Pengurusan Sumber Air Dan Hidrologi IP JPS MalaysiaNombor Tender/ Tajuk Projek (pembiayaan)**

JPS/IPH/03/2017

PROJEK PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL (RHN) SERTA  KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI NEGERI JOHOR, PAHANG,TERENGGANU, DAN KELANTAN


Taraf
TerbukaSyarat Pendaftaran
Berdaftar dengan CIDB 


Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Yang Masih sah

Gred: G6 Kategori ME Pengkhususan M23


Tempat & Tarikh Dokumen Mulai Dijual
Unit Tender IPJPS Malaysia 
21.03.2018 hingga 10.04.2018


Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama
RM140.00  Ketua Pengarah JPS Malaysia Tempat. Tarikh & Waktu Tender Tutup 
Unit Tender IP JPS  Malaysia 

11.04.2018 (Rabu),  Jam 12.00 tengah hari 


 Lawatan Tapak/Taklimat projek adalah DIWAJIBKAN pada selasa (Selasa) masa 10.00 pagi Tempat taklimat Pejabat JPS, Empangan Bukit  Kwong Rantau panjang 17200 Pasir Mas Kelantan (GPS: 5955220 101 961691 ) hanya penama syarikat di dalam sijil perakuan  Pandaftaran kontraktor (PPK), sijil perolehan Kerja Kerajaan (SPKK,PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat kontraktor Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK,SPKK, PUKONSA atau UPKJ 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/Kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Pengarah JPS Malaysia. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakit Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil kontraktor hendaklah membawa perakuan/sijil ASAL. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Tarat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil tersebut. Bagi Kontraktor oyang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dab Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan)


Medium 329341af 4e49 4240 943b 38634e2861d7