Asklegal

Tender | Supply

Universiti Sains Malaysia (USM)


KENYATAAN TAWARAN

Tawaran tender terbuka adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini untuk tender berikut:-


T/RMK/PPKT/17/23(S):
To Supply And Deliver Window Desktop To Universiti Sains Malaysia

Kelayakan Kod Bidang:

  • 210101; DAN
  • 210103

Harga dokumen sebanyak RM64.00 (Termasuk GST) senaskah boleh dibayar secara tunai / bank deraf / kiriman wang yang dibuat atas nama ‘Universiti Sains Malaysia’ di Kaunter Hasil, Seksyen Pengurusan Hasil Dan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari, Bangunan H23, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.

Dokumen Tender bole didapati di Seksyen Perolehan, Jabatan Bendahari, Bangunan C04, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang dengan mengemukakan resit bayaran (Asal) yang telah dibuat pada waktu-waktu berikut:-

  • Isnin – Khamis: 9.00 pagi – 12.00 tengahari & 2.30 petang – 4.00 petang
  • Jumaat: 9.00 pagi – 11.30 pagi & 3.00 petang – 4.00 petang

Petender diwajibkan membawa salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dan Sijil-sijil berkaitan serta memastikan sijil tersebut masih sah tempoh lakunya.

Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor serta Nama Tender dan dimasukkan sendiri ke dalam peti tawaran di Seksyen Perolehan, Jabatan Bendahari, Bangunan C04, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.

Pihak Universiti berhak menerima kesemua atau sebahagian dari tawaran tender tersebut dan tidak terikat untuk menerima tender yang terendah atau mana-mana tender.

Tarikh Tutup: 2 April 2018 (Isnin), jam 12.00 tengahari


Medium 79fdd653 6106 45be 89f5 0e8817f1e6cf