Asklegal

Tender | Installation

HRDF PLAYSIA1) Permohonan adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk
menyertai dan melaksanakan "Request for Proposal" (RFP) berikut:


NO.RFP

PSMB (RFP) 5/2018TAJUK
Request for Proposal ("RFP) untuk:

The Development,Configuration, Installation, Testing,Commissioning, Migration, Provision of Training and Maintenance of Investment System (IS) for PSMBSESI TAKLIMAT (DIWAJIBKAN)

Tarikh: 19 hb Mac 2018
Masa: 10.00 pagi 
Tempat: Auditorium
Wawasan, Level 1, Wisma HRDF, Jalan Beringin, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.

(Sesi taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh pembida yang telah membeli dokumen RFP
sahaja.)TARIKH TUTUP (HARGA RFP)

Tarikh : 12 hb April 2018 Masa: 12.00 tengah hari Harga RFP :RM500.002) Pembelian dokumen RFP MESTI dilakukan daripada 12 hb Mac 2018 hingga 16 hb Mac 2018 sahaja. Dokumen RFP tersebut boleh dibeli secara atas talian di www.hrdftender.com. 

3) Harga untuk satu (1) salinan dokumen RFP adalah RM500.00. Bayaran hendaklah dibuat secara atas talian dan yuran gerbang sebanyak RM1.00 akan dikenakan kepada penender. melalui Billplz Sdn Bhd (Pembekal Gerbang pembayaran). Sama ada penender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen RFP tidak akan dikembalikan. 

4) Dokumen RFP yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri 1/ bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul, No. RFP dan jenis kerja berkaitan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Aras Bawah, Wisma HRDF, Jalan Beringin, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur sebelum 12.00 tengah hari, pada 12 hb April 2018. Dokumen RFP yang lewat dihantar tidak akan diterima. 

5) Pembangunan Sumber Manusia Berhad tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan penjelasan untuk penolakan mana-mana tawaran dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh penender.


Medium 22a93713 50ed 4ef6 ad1b 6edd155f894e