Asklegal

Tender | Services

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 

KENYATAAN TENDER

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut:- 


NO. TENDER
 7.0-04/ 2018TAJUK KERJA 
CADANGAN MENAIK TARAF SISTEM  PERKHIDMATAN LIF DI  BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA JALAN AMPANG, KUALA LUMPUR 


SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
BERDAFTAR DENGAN CIDB GRED G5, 

Kategori ME Pengkhususan  M03 

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 

SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) OLEH PKKLAWATAN TAPAK

Tarikh: 14/03/2018 (RABU) 
Jam 11.00 pagi  


 

HARGA DOKUMEN TENDER
RM 95.00


TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER
Mulai pada 15/03/2018 sehingga 05/04/2018 TARIKH/WAKTU TUTUP/PEJABAT YANG MENGELUARKAN TENDER

05/04/2018  Tepat jam 12.00 Tengahari

UNIT PEROLEHAN, TINGKAT 7, BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, JALAN AMPANG KUALA LUMPUR


Bayaran dokumen tender hendaklah dalam bentuk Wang Tunai/Kiriman Wang Pos atau Deraf Bank atas nama #KETUA PENGARAH RISDA". Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

Isnin hingga Khamis : Dari jam 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 3.45 petang:

Jumaat : Dari jam 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan dari jam 3.00 petang hingga 3.45 petang. 

Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada kontraktor yang Sah saja. Satu kontraktor dibenarkan membeli hanya satu naskah dokumen tender sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor wajib membawa SIJIL LAWAT TAPAK ASAL, SIJIL PENDAFTARAN ASAL PKK dan CIDB yang masih sah tempoh pendaftaran serta DUA salinan pendua kedua-dua sijil berkenaan untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli dokumen tender. Perkhidmatan fotostat tidak disediakan. Petender dikehendaki menyediakan pengangkutan sendiri semasa menghadiri lawatan tapak. 

Peringatan: Tender ini mensyaratkan bahawa hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijit Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Pindaan 23/12/2014). 

Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan jelas Nombor Tender dan Tajuk Kerja dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Unit Perolehan, Tingkat 7 Unit Perolehan, Bahagian Kewangan & Belanjawan, Bangunan ibu Pejabat RISDA tidak lewat daripada 05/04/2018 sebelum jam 12.00 tengah hari. 

RISDA tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tawaran ini dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran. Bukti pos tidak dianggap sebagai bukti penerimaan.

PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DI BAWAH AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (AKTA 694)


Medium ea0392a9 781f 465f accd a624315128c7