Asklegal

Tender | Services

Kementerian Perdagangan dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)


KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

1. Tawaran sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah digunakan di bawah kod bidang 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210108.


I. NO. SEBUTHARGA:
Sebutharga KPDNKK (S) Bil. X0381205011180001

TAJUK:
PEMBANGUNAN SISTEM SKIM PENSTABILAN HARGA MINYAK MASAK (ECOSS), KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 

KOD BIDANG:

 • 210102
 • 210103
 • 210104

TARIKH TUTUP:
20 Mac 2018 (Selasa), 12.00 tengahari

TAKLIMAT SEBUTHARGA:
Tiada


II. NO. SEBUTHARGA:
Sebutharga KPDNKK (S) Bil. X0381205011180002

TAJUK:
PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL SISTEM MALAYSIA FRANCHISE EXPRESS (MYFEX), KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 

KOD BIDANG:

 • 210102
 • 210103
 • 210104
 • 210105
 • 210106
 • 210107
 • 210108

TARIKH TUTUP:
20 Mac 2018 (Selasa), 12.00 tengahari

TAKLIMAT SEBUTHARGA:

 • 9 Mac 2018 (Jumaat), 10.00 pagi
 • Bilik Mesyuarat Teratai, Bahagian Pengurusan Maklumat, Aras 7 (Menara), KPDNKK Putrajaya

III. NO. SEBUTHARGA:
Sebutharga KPDNKK (S) Bil. X0381205011180003

TAJUK:
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM STANDARD MANDATORI (MYSTANDARD), KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 

KOD BIDANG:

 • 210102
 • 210103
 • 210104
 • 210105
 • 210106
 • 210107
 • 210108

TARIKH TUTUP:
20 Mac 2018 (Selasa), 12.00 tengahari

TAKLIMAT SEBUTHARGA:

 • 9 Mac 2018 (Jumaat), 03.00 petang
 • Bilik Mesyuarat Teratai, Bahagian Pengurusan Maklumat, Aras 7 (Menara), KPDNKK Putrajaya

2. Dokumen Sebutharga tersebut boleh dimuat turun di laman web KPDNKK http://kpdnkk.gov.my dari tarikh mula diiklankan pada 7 Mac 2018 (Rabu) atau secara manual dengan membawa thumbdrive ke alamat seperti berikut:

Seksyen Perolehan 
Bahagian Perolehan dan Pembangunan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan,
Aras 6 (Podium 1), No. 13, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya

3. Syarikat mestilah berdaftar sebagai pembekal dengan Sistem ePerolehan dan eP-enabled.

4. Dokumen Sebutharga yang telah lengkap diisi perlu juga dihantar secara manual dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada 20 Mac 2018 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengahari di alamat:

Seksyen Perolehan 
Bahagian Perolehan dan Pembangunan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan,
Aras 6 (Podium 1), No. 13, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62623 Putrajaya

Tawaran yang lewat dikemukakan tidak akan diterima