Asklegal

Tender | Services

Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd (31108-W)


TAWARAN TENDER TERBUKA


I. NO. SEBUTHARGA / TENDER:
MTM/SSM/2018/T2030

TAJUK SEBUTHARGA / TENDER:
TENDER FOR THE INTERIOR DESIGN FIT-OUT WORKS OFFICE AREA AND COMMON SPACES FOR KAPAR COMBINED FACTORY

KATEGORI KELAYAKAN:

  • REGISTERED WITH SSM, CIDB / SPKK
  • GRADE G4
  • SPECIALIZATION CE21 & B07

II. NO. SEBUTHARGA / TENDER:
MTM/SSM/2018/T2031

TAJUK SEBUTHARGA / TENDER:
TENDER CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM DI KILANG MTM KAPAR

KATEGORI KELAYAKAN:

  • REGISTERED WITH SSM, CIDB / SPKK
  • ACCORDING TO APPROPRIATE GRADE AND WORK CATEGORY

TARIKH SEBUTHARGA:
12 MAC 2018 – 23 MAC 2018

HARGA DOKUMEN / BAYAR KEPADA:
RM250.00 + GST

TARIKH TUTUP (12.00 TGH):
23 MAC 2018

TEMPAT PENGHANTARAN DOKUMEN:
JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK PENYUMBERLUARAN, MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN BHD, LOT 1026, RIVERSIDE BUILDING, JALAN ENGGANG, AMPANG / ULU KELANG INDUSTRIAL ZONE, 54200 KUALA LUMPUR


PENJUALAN SEBUTHARGA / TENDER:
JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK PENYUMBERLUARAN, MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN BHD, LOT 1026, RIVERSIDE BUILDING, JALAN ENGGANG, AMPANG / ULU KELANG INDUSTRIAL ZONE, 54200 KUALA LUMPUR

Lawatan tapak adalah diwajibkan dan akan diadakan seperti berikut:

  • TARIKH: 12 MAC 2018 (ISNIN)
  • WAKTU: 10.00 PAGI TAKLIMAT), 2.30 PETANG (LAWATAN TAPAK)

LOKASI:
MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN BHD, LOT 1026, RIVERSIDE BUILDING, JALAN ENGGANG, AMPANG / ULU KELANG INDUSTRIAL ZONE, 54200 KUALA LUMPUR

PEGAWAI:
MUHAMMAD NAUFAL BIN MD SALLEH

HANYA PETENDER YANG TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK SAHAJA YANG BOLEH MENDAPATKAN DOKUMEN TENDER

PETENDER DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT, LESEN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) YANG MASIH SAHLAKU KETIKA PEMBELIAN DOKUMEN / TENDER (RM250.00 TERMASUK GST)

SEBUTHARGA / TENDER YANG TELAH LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERLAKRI DENGAN MENCATATKAN TAJUK DAN NOMBOR TENDER DAN HENDAKLAH SAMPAI KE JABATAN PENGURUSAN STRATEGIK PENYUMBERLUARAN PADA ATAU SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI PADA 23 MAC 2018 (ISNIN). MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN BHD TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KELEWATAN ATAU KEHILANGAN MANA-MANA DOKUMEN TENDER YANG DIKEMUKAKAN MELALUI POS.