Asklegal

Tender | Services

Institut Kanser Negara


KENYATAAN TAWARAN TENDER

TARIKH IKLAN: 5 MAC 2018 (Isnin)

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang sah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 050102 dan menggunakan sistem ePerolehan serta eP enabled untuk menyertai tawaran tender berikut:


NO. TENDER / TAJUK TENDER:
IKN/T/01/2018
Tawaran Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Sumber Radioaktif Cobalt-60 Baru Dan Melupus Sumber Radioaktif Cobalt-60 Lama Bagi Sistem Brakiterapi Bebig HDR Afterloader di Jabatan Radioterapi & Onkologi, Institut Kanser Negara (IKN)

KOD BIDANG:
050102 (Peralatan dan Kelengkapan Hospital)

TARIKH TUTUP:

 • 26 Mac 2018 (Isnin), jam 12.00 tengahari
 • Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup tender tidak akan dipertimbangkan

Dokumen Tender boleh disemak dengan melayari https://www.eperolehan.com.my mulai 5 Mac 2018 (Isnin).

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kewangan yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) dan dimuat naik (upload) ke dalam sistem ePerolehan tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada 26 Mac 2018 (Isnin).

Institut Kanser Negara tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun sebarang tawaran.

Kontraktor yang memerlukan penjelasan lamjut berkaitan Tender ini, bolehlah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

 • Berkaitan Spesifikasi Teknikal
  - Puan Mahzom binti Pawanchek (03-8892 5555 ext. 1342, fzmahzom@nci.gov.my)
  - Encik Husain bin Murat (03-8892 5555 ext. 5420, fzhusain@nci.gov.my)
 • Berkaitan Dokumen Tender
  - Puan Maslinda binti Ramli (03-8892 5492, pdmaslinda@nci.gov.my)
  - Encik Ibrahim bin Abdullah (03-8892 5496, ptibrahima@nci.gov.my)

Syarikat / Firma / Koperasi / Pemilikan Tunggal* hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% dengan had maksimum RM9,600 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

*Yang berkenaan

Pengarah,
Institut Kanser Negara
Kementerian Kesihatan Malaysia

 

 

 


Medium 00b0a9f0 ef4f 4dc8 bd44 0ca3a5f95ea8