Asklegal

Tender | Services

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia


KENYATAAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang dinyatakan yang masih berkuatkuasa dan dibenarkan membuat tawaran. Butir-butir tawaran adalah seperti berikut:


NO. SEBUT HARGA

MTIB/T/001/2018


TAJUK TENDER

TENDER BAGI PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN POLISI INSURANS ASET- ASET LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) BAGI TEMPOH DUA(2) TAHUN MULAI 1 APRIL 2018 HINGGA 31 MAC 2018


PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA  DENGAN KOD BIDANG YANG BERKAITAN

2211802

(Sijil Pendaftaran pertu sah ekurang-kurangnya dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup sebut harga)


HARGA DOKUMEN SEBUT HARGA

RM 53.00 (Harga termasuk 6% GST)


TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

22hb Mac 2018 (Khamis) (Jam 12.00 tengah hari)


Dokumen Tender boleh dibeli seperti berikut:

Tarikh : Mulai 1hb Mac 2018 hingga 22hb Mac 2018

Masa : Waktu pejabat (Isnin -- Khamis) : 8.30 Pagi - 12.30 Tengah hari : 2.00 Petang- 4.30 Petang

Waktu pejabat (Jumaat) : 8.30 Pagi - 12.00 Tengah hari : 2.45 Petang - 4.30 Petang

Tempat : Ibu Pejabat

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

Tingkat 15, Menara PGRM, No. 8,Jalan Pudu Uhu, 56100 Cheras, Kuala Lumpur.

(No.Telefon: 03-92822235)

Harga Dokumen Sebut Harga adalah RM53.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Tiga Sahaja) (Harga fermasuk 6% GST) bagi setiap satu sebut harga dan pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Deraff Kiriman Wang / Wang Pos di atas nama LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.

Syarikat-syarikat yang berminat di dalam pelawaan sebut harga ini perlu mengemukakan saliman Sijil Pendaftaran yang masih

sah tempohnya sekurang-kurangnya enam (6) bukan dari tarikh tutup sebut harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan

Malaysia (MoF) untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Sebut Harga tersebut. Naskhah Meja Sebut Harga akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat seperti yang dinyatakan.

Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap disi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampulsurat No. Sebut Harga dan jenis pembekalan berkaitan dan dikembalikam kepada:

KETUA PENGARAH

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

TINGKAT 15, MENARA PGRM, NO. 8,JALAN PUDU ULU,56100 CHERAS, KUALA LUMPUR, (U.P.: Unit Perokehan)

Tarikh tưtup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 22hb Mac 2018 (Khamis). Pihak MTB tidak terikat untuk memerima tawaran sebutiharga yang terendah atau sebarang sebut harga.

 

 


Medium e7576d89 d212 4081 a0a7 3977d1c686fd