Asklegal

Tender | Supply

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 


KENYATAAN TAWARAN
SUKJ/BKP/TENDER/01/20181.Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal-pembekal yang | berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bertaraf (BUMIPUTERA) sahaja di bawah Kod Bidang 020601 - ALATULIS dan masih sah tempoh lakunya untuk menyertai tender Bekala Dan Pengiriman Barang-Barang Alat Tulis Ke Stor Alatulis Kerajaan Johor, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bermula 1 Mei, 2018 hingga 31 Disember, 2019. 

2. Dokumen Tender boleh diperolehi dari pejabat ini sebagaimana alamat yang tertera di bawah mulai 4 Mac, 2018 (AHAD) waktu pejabat dengan harga RM50.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) senaskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dalam bentuk Wang Tunai / Draf Bank / Wang Pos atas nama Setiausaha Kerajaan Johor, Sila kemukakan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dengan Kod Bidang yang berkenaan dan satu (1) salinan fotostat sijil pendaftaran semasa membeli Dokumen Tender. 

3. Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakri dengan mencatatkan Nombor Rujukan serta Tajuk Tender dimasukkan ke dalam Peti Tender yang disediakan di :

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Aras 1, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri, Johor

Tarikh tutup ialah pada jam 12.00 tengah hari 22 Mac, 2018 (KHAMIS). Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR (PENGURUSAN) PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR. 27 FEBRUARI 2018 

SUKJ.BKP 400/10/3/3 ( 60 )


Medium e03cd4b0 784c 4ca4 a675 1ef1ff103462