Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Ipoh


NOTIS TENDER

Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan pendaftaran yang berkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja seperti yang berikut:-


NO. TENDER/FAIL RUJUKAN/TAJUK:
NO. TENDER: T0004/18
FAIL RUJUKAN: J3/P10/1/17
CADANGAN TENDER KAWALAN KESELAMATAN BERSENJATA BAGI TAHUN 2018 HINGGA 2020 (2 TAHUN) MAJLIS BANDARAYA IPOH
*Tender Yang Lewat Tidak Akan Diterima

KELAYAKAN KONTRAKTOR / SYARIKAT:

  • TERBUKA
  • 220801 – Kawalan Keselamatan (perlu lesen KDN)

TARIKH / HARGA / TEMPAT DOKUMEN DIJUAL:

  • Dari 01 Mac 2018 (Khamis) – 21 Mac 2018 (Rabu)
  • RM50.00
  • Bhg. Bekalan, Tkt. 1, Jab. Perbendaharaan Majlis Bandaraya Ipoh
  • Isnin – Khamis (08.00 pg – 01.00 ptg & 02.00 pg – 03.30 ptg) & Jumaat (08.00 pg – 12.15 tgh & 02.45 ptg – 03.30 ptg)

TARIKH & MASA TENDER DITUTUP:

  • TARIKH: 22 Mac 2018 (Khamis)
  • MASA: 12.00 TENGAHARI
  • SESI LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN pada 01 Mac 2018 (Khamis), jam 10.00 pagi di BILIK MESYUARAT BHG. P/KUASA MBI JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG WAHAB IPOH

2. Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Bandaraya Ipoh dikehendaki berdaftar terlebih dahulu dengan kadar yang telah ditetapkan. Pembayaran bagi pembelian dokumen dan pendaftaran hendaklah dibuat dalam bentul Draf Bank / Kiriman Wang / Wang Pos atas nama MAJLIS BANDARAYA IPOH dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen Tender hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Asal berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

3. Semua dokumen Tender metilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Tender berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Bekalan, Tingkat 1, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Bandaraya Ipoh.

4. Majlis Bandaraya Ipoh tidak terikat untuk menerima dokumen tender yang terendah atau sebarang dokumen tender. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen tender yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

5. Tidak mempunyai sebarang tunggakan (Cukai Taksiran / Kompaun / Sewaan / Semak Samun / pelbagai tunggakan lain) dengan MBI. Sekiranya tunggakan ini dijelaskan sebelum ini atau dalam tempoh penjualan dokumen tender, kontraktor / pembekal layak untuk menyertai tender ini.

6. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.

7. Laman Web: www.mbi.gov.my


Medium 5604c813 469b 4248 9af4 9a8bccc107cd