Asklegal

Tender | Services

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR PEMBERITAHUAN TENDER
Tender adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Negeri Selangor, di bawah tajuk yang berkaitan bagi menjalankan kerja-kerja berikut:


BIL.1
NO. TENDER
MDHS TDL 2/2018
TAJUK KERJA
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN DI KAWASAN TAMAN MILLENIUM UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR BAGI TEMPOH 2 TAHUN


TAJUK PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN CIDB
PKK 221- 402 DAN 222-102 DAN CIDB G3 CE 14HARGA SENASKAH DOKUMEN
RM 200.00 


BIL.2
NO. TENDER

MDHS TDL3/2018
TAJUK KERJA
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN BUKIT BERUNTUNG DAN BUKIT SENTOSA SERTA PENYELENGGARAAN TAMAN AWAM JEJARUM BUKIT BERUNTUNG UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR BAGI TEMPOH 2 TAHUN TAJUK PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN CIDB
PKK 221- 402 DAN CIDB G3 CE 14HARGA SENASKAH DOKUMEN
RM 200.00 2. Butiran dan maklumat lanjut boleh didapati dengan melayari laman web rasmi Negeri Selangor iaitu Tender Selangor bermula pada tarikh 24               Februari 2018 hingga 16 Mac 2018 (Tutup pembelian)

3. Dokumen tender dijual dengan harga RM200.00 senaskah (tidak akan dikembalikan). Pembelian adalah secara on-line sahaja di laman web               http://tender.selangor.gov.my.

4. Kontraktor yang berminat dan belum mendaftar secara on-line adalah dikehendaki mengemukakan permohonan pendaftaran ke alamat tersebut di       bawah bagi membolehkan pembelian dokumen dibuat. Tarikh terakhir untuk mengambil / mendapatkan/ muat turun Borang Tender adalah pada           satu (1) hari sebelum tarikh tutup tender.

Setiausaha
Majlis Daerah Hulu Selangor
Jalan Bukit Kerajaan 44000 Kuala Kubu Bharu.

5. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bertanda dengan tajuk kerja beserta No.         Rujukan Tender di penjuru atas sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender dí Pekarangan Pintu masuk Pejabat Majlis         Daerah Hulu Selangor, Jalan Bukit Kerajaan, 44000 Kuala Kubu Bharu tidak lewat daripada 16 Mac 2018, jam 12.00 tengah hari.

6. Majlis Daerah Hulu Selangor tidak terikat untuk menerima Tender yang terendah atau mana-mana tender atau sebarang harga.

Setiausaha, 
Majlis Daerah Hulu Selangor.


Medium 89b55972 d85a 4e0e b8ec 78e27ceae070