Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Services Tender | Design

Padiberas Nasional Berhad - Separator Services & Upgrading The Manufacturing Plant


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang mempunyai pengalaman dalam berkaitan dan mempunyai pendaftaran yang ditetapkan untuk menyertai Tender seperti berikut:-

 


 

PERKARA

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LOJI PENGILANGAN KEPADA 10MT/ JAM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KILANG BERAS BERNAS PASIR PUTEH, KELANTAN DARUL NAIM.

 

NO TENDER: TC/003/0321 / TOSD / PP


 

TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN TENDER

 

PEROLEHAN DOKUMEN:

KLANG BERAS BERNAS PASIR PUTEH KELANTAN DARUL NAIM

 

HARGA DOKUMEN: RM400.00 SENASKAH (TUNAI)

 

 

TARIKH & MASA PENJUALAN:

01 JUN 2021 (SELASA) MASA: 9.30 PAGI

 

TAKLIMAT TENDER

01 JUN 2021 (SELASA) MASA: 9.30 PAGI


 

TARAF KELAYAKAN

TERBUKA KEPADA SYARKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) BERSTATUS SDN BHD DAN BERHAD SAHAJA DAN BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), MINIMA CIDB GRED G3 KATEGORI ME SERTA MEMPUNYAI LESEN/SIJIL PERAKUAN YANG MASIH SAH.


 

TARIKH TUTUP TENDER

TARIKH: 15 JUN 2021

HARI: SELASA

MASA: SEBELUM ATAU PADA

JAM 12 TENGAHARI

TEMPAT: PADIBERAS NASIONAL BERHAD, NO. 1, JALAN MAJISTRET U1/26, HICOM GLENMARE INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR

 

PEROLEHAN DOKUMEN: SEMASA TAKLIMAT SAHAJA


PERKARA

KERJ-KERJA MEREKABENTUK, MEMBUKA, MEMBEKAL, MENGUBAHSUAI DAN MEMASANG 2 UNIT RICE HULLER SEPARATOR, 1 UNIT PADDY SEPARATOR, 2 UNIT WHITENER, DUST ASPIRATION SYSTEM DAN RUMAH HABUK DI KILANG BERAS BERNAS TUMPAT, KELANTAN DARUL NAIM.

 

NO TENDER:

SC/017/0221 / TOSD / TUMPAT


TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN TENDER

 

PEROLEHAN DOKUMEN: KILANG BERAS BERNAS TUMPAT KELANTAN DARUL NAIM

 

HARGA DOKUMEN: RM300.00 SENASKAH (TUNA)

 

TARIKH & MASA PENJUALAN:

01 JUN 2021 (SALASA) MASA 2.30 PETANG

 

TAKLIMAT TENDER 01 JUN 2021 (SALASA) MASA: 2.30 PETANG


TARAF KELAYAKAN

TERBUKA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) BERSTATUS SDN BHD DAN BERHAD SAHAJA DAN BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), MINIMA CIDB GRED G3 KATEGORI ME SERTA MEMPUNYAI LESEN/SIJIL PERAKUAN YANG MASIH SAH.


 

TARIKH TUTUP TENDER

TARIKH: 15 JUN 2021

HARI: SELASA

MASA: SEBELUM ATAU PADA

JAM 12 TENGAHARI

TEMPAT: PADIBERAS NASIONAL BERHAD, NO. 1, JALAN MAJISTRET U1/26, HICOM GLENMARE INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR

 

PEROLEHAN DOKUMEN: SEMASA TAKLIMAT SAHAJA

 


 

1. Penender dikehendaki membawa sijil SSM, CIDB dan SIJIL ASAL LESEN yang dinyatakan di atas yang ASAL

semasa pembelian dokumen. Wakil syarikat diwajibkan membawa surat memberi kuasa mewakili syarikat

berkenaan.

2. Hanya seorang sahaja dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat dan pembelian dokumen tender.

3. Scan Barcode Mysejahtera yang dipamerkan.

4. Dokumen Tender boleh diperolehi di alamat tertera seperti di atas dengan mengemukakan bayaran secara

TUNAI sahaja.

5. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender, Padiberas Nasional Berhad,1, Jalan Majistret U1/26, Seksyen U1, HICOM Glenmarie Industrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor sebelum jam 12.00 tengahari mengikut tarikh tutup seperti tertera di atas. Pertimbangan tidak akan diberikan kepada tender yang lewat diterima.

6. Memakai kelengkapan PPE dan face mask semasa taklimat dan lawatan tapak.

7. Sentiasa menitikberatkan langkah-langkah pencegahan COVID19 sewaktu menghadiri sesi taklimat tapak.

8. Sila mematuhi pelan lantai (layout) dan papan tanda yang disediakan.

9. Pengurusan permit untuk merentas negeri bagi tujuan lawatan tapak adalah tanggungjawab sendiri/penender.


 

PERTANYAAN AM: EN. MOHD ASWAD BIN ABDUL AZIZ (Tel: 03-5655 7776)

PERTANYAAN TEKNIKAL: EN. MOHD SYAFIQ RAMLI (Tel: 04-914 8888)