Asklegal

Tender | Services

Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Perform Electrical Wiring Work


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) atau Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam gred atau kod bidang yang berkenaan yang dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia dan masih dibenarkan untuk menyertai tender seperti berikut:-


TAJUK

Tender Bagi Melaksanakan Kerja Pendawaian Semula Elektrik Di Blok L, M & N, Taman Free School, George Town, Pulau Pinang


 

KELAYAKAN

CIDB: GRED G4 atau G5 atau 66 atau G7 (Pengkhususan ME E04) Bersama Borang - Q. Suruhanjaya Tenaga (Kelas A & B) Sahaja


Taklimat: Secara Atas Talian (Video Conference) - WAJIB

Tarikh: 24.5.2021 (Isnin), Jam: 10.00 Pagi

[Pendaftaran: 09.30-10.00 Pagi]


Harga Dokumen: RM50.00 senaskah


Tarikh Tutup: 14.6.2021 (Isnin), Jam 12.00 tengahari


 

2. Syarikat juga perlu berdaftar dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui laman web ep.penang.gov.my untuk membeli dokumen secara sah bagi menyertai tender. Dokumen Tender hanya dijual secara 'on-line' melalui laman web tersebut dan perlu dibeli serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing sebagai pengesahan pembelian.

3. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Ruang Legar Bilik Minda MBPP, Tingkat 4 KOMTAR, Pulau Pinang sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang berkenaan. Pertimbangan tidak akan diberi kepada tender yang lewat diterima.

4. Maklumat lanjut mengenai tender di atas boleh diperolehi melalui laman web ep.penang.gov.my atau http://www.mbpp.gov.my.