Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd - SUPPLY AND DELIVERY OF NOTEBOOKS, DESKTOPS AND PRINTERS


Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor dengan pendaftaran masing-masing yang masih sah laku selama 90 hari dari tarikh tutup tender bagi kerja-kerja berikut:-


 

No. Tender

TENDER/ IT/29/21


 

Tajuk Tender

SUPPLY AND DELIVERY OF NOTEBOOKS, DESKTOPS AND PRINTERS


 

Pendaftaran / KKM / SSM

 

• Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Maklumat Perniagaan / Korporat dan

 

• Kementerian Kewangan Malaysia 210101


 

Harga & Tarikh Jualan Dokumen

(RM)

100.00  (Dari 17/05/2021 hingga 25/05/2021)


 

Tarikh Tutup (Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

 

15/06/2021

(Selasa)


 

 

 

Naskah Meja Tender akan dipamerkan mulai 17/05/2021 di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, Kompleks Tun Abdul Razak, Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.

Dokumen Tender akan mula dijual pada waktu pejabat (9.00 pagi hingga 4.00 petang) mulai 17/05/2021 di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, Kompleks Tun Abdul Razak, Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.

Bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil perunding / kontraktor yang sah. Untuk maksud ini wakil kontraktor bagi Tender ini hendaklah menghadiri dan membawa dokumen asal Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia, dengan masing-masing satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.

Dokumen Tender hendaklah dihantar melalui sampul surat yang dimeteri dan ditandakan dengan tajuk tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada:-

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF,

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD.

L4, ICT, FASA 1B, TINGKAT 4,

KOMPLEKS TUN ABDUL RAZAK, JALAN PENANG, 10000 PULAU PINANG.

 

dan dimasukkan ke dalam peti Tender di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, Kompleks Tun Abdul Razak, Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF