Asklegal

Tender | Supply Tender | Maintenance Tender | Delivery Tender | Services Tender | Design

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd - Filter Related Works & Services Of Aluminium Boat


Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal / kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah laku selama 90 hari dari tarikh tutup sebutharga bagi pembekalan berikut:


BIL 12. NOMBOR KONTRAK

PR/27/21

 


TAJUK TENDER

 

 

 

 

DESIGN, SUPPLY AND DELIVER ALUMINIUM BOAT WITH ELECTRIC DRIVE TO MENGKUANG AND AIR ITAM DAM


PENDAFTARAN/KELAS/TAJUK SSM/BEM/KKM/CIDB/SPAN

• Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Maklumat Perniagaan / Korporat dan

Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod 110601- Bot dan Kapal : Bot Atau 110699 - Bot dan Kapal : Pembuat;


TARIKH, MASA & TEMPAT TAKLIMAT

24/5/2021 (Isnin)

 

 

 

 

11.00 pagi Loji Rawatan Air Ayer Itam

11500 Ayer Itam, Pulau Pinang

 


HARGA & TARIKH DOKUMEN (RM)

 

 

 

 

250.00

(Dari 24/05/2021 hingga 03/06/2021)

 


TARIKH TUTUP (SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI)

14/06/2021  (Isnin)


 

BIL 12. NOMBOR KONTRAK

PR/26/21


TAJUK TENDER

 

 

 

 

REPLACEMENT OF FILTER SAND, NOZZLES AND ASSOCIATED FILTER

MAINTENANCE WORKS AT SUNGAI DUA WTP (PACKAGE 11)


 

 

 

 

PENDAFTARAN/KELAS/TAJUK SSM/BEM/KKM/CIDB/SPAN

•Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - Sertakan Maklumat Perniagaan / Korporat; dan. 

• Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred 3 Kategori CE20 atau CE39


TARIKH, MASA & TEMPAT TAKLIMAT

 

 

 

 

 

27/05/2021 (Khamis) 

10.00 pagi Loji Rawatan Air

Sungai Dua Jalan Merbau Kudung 13800 Butterworth


HARGA & TARIKH DOKUMEN (RM)

 

 

 

 

250.00

(Dari 27/05/2021 hingga 08/06/2021)


TARIKH TUTUP (SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI)

14/06/2021  (Isnin)


 

Naskah Meja Tender (1)& (2) akan dipamerkan mulai 12/05/2021 dan Naskah Meja Tender (3) - (13) akan dipamerkan selepas dari lawatan tapak masing-masing pada waktu pejabat (9.00am-4.00pm) di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, L4,ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Jalan Penang 10000 Pulau Pinang.

Tarikh penjualan Dokumen Tender adalah seperti tertera di atas pada waktu pejabat di (9.00am-3.30pm) di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd, L4,ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Pulau Pinang.Harga setiap naskah lengkap Dokumen Tender adalah seperti tertera di atas dan bayaran harus dibuat dalam bentuk wang tunai atau bank deraf atas nama Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

Dokumen Tender hanya akan dijual kepada wakil pembekal / kontraktor yang sah. Untuk maksud ini wakil kontraktor hendaklah hadir dengan membawa salinan ASAL Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air (SPAN) dengan masing-masing satu salinan fotostatnya untuk simpanan pihak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn.Bhd

Dokumen Tender hendaklah dihantar melalui sampul surat yang dimeteri dan ditandakan dengan tajuk Tender di sudut sebelah kiri dan dialamatkan kepada:

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN.BHD.

L4, ICT PHASE 1B, LEVEL 4, KOMTAR

JALAN PENANG.

10000 PULAU PINANG.

 

dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Seksyen Pengurusan Kontrak, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd., L4, ICT, Fasa 1B, Tingkat 4, KOMTAR, Jalan Penang, 10000 Pulau Pinang.

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF