Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Renovation

Majlis Perbandaran Klang - Road Maintenance & Upgrade Works


MAJLIS PERBANDARAN KLANG BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, 41675 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN

TEL: 03-3371 6044, 3371 1376, 3371 6141 FAX : 03-3372 0344, 3374 2245 > LAMAN WEB: www.mpklang.gov.my E-mel : aduan@mpklang.gov.my

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER

 

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) / Kementerian Kewangan, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan kerjakerja seperti berikut:-


 

 

BIL

1


 

TAJUK KERJA

Sila Layari http://tender selangor.gov.my atau laman web rasmi Majlis Perbandaran Klang (www.mpklang.gov.my) untuk keterangan tajuk kerja tersebut.

 

a). MPK 400-14/6/2 (2021):- (MOF - 210103 & 210104 & 210109)

b). MPK/JK 600-13/1/22(2021), MPKIJK 600-13/1/24(2021):- (G4 - CE21 & CE01)

c). MPKIJK 600-13/1/23(2021) :-(G3 - CE21 & CE01)


 

TARAF TENDER & SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

 

BERDAFTAR DENGAN CIDB (RUJUK IKLAN DI http://tender.selangor.gov.m)

&

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) bagi kerja yang menggunakan lesen CIDB

Atau SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN

bagi perolehan yang menggunakan MOF

&

BERDAFTAR DENGAN E-TENDER SELANGOR

&

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR (UPEN)


 

TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

 

MULAI:

a). 16/04/2021 (JUMAAT) b). & c). 23/04/2021 (JUMAAT) Penjualan secara Online

 

Nota:

*Untuk maklumat taklimat / lawatan sila rujuk di http://tender,selangor.gov.my di setiap tajuk iklan yang dipamerkan.

 

* Sila kemaskini maklumat syarikat dalam laman web http://tender.selangor.gov.my untuk melancarkan proses pembelian dokumen.

 


 

 

TARIKH, WAKTU DAN TEMPAT TAWARAN TUTUP

 

TARIKH TUTUP:

17/5/2021 (ISNIN) JAM: 12.00 TENGAH HARI

 

Bahagian Ukur Bahan,

Tingkat 1, Pejabat MPK

Jalan Tengku Kelana

(Pusat Sumber) Lot 175 Jalan Tengku Kelana, 41000

Klang, Selangor Darul Ehsan

 

 

Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan.

 


 

SYARAT-SYARAT :

 

1. Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online kepada syarikat yang menghadiri taklimat / lawatan tapak sahaja. Pembayaran boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad.

 

2. Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai a). 16 APRIL 2021, b). & c). 23 APRIL 2021 di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

 

3. Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN & CIDB/MOF.Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut.

 

4. Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti tertera di maklumat tender.

 

5. Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

 

6. Petender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat - syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya.

 

7. Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak dipertimbangkan.

 

8. Tarikh akhir peniualan Dokumen Tender bagi keria a). 6 Mei 2021, b). & C). 17 MEI 2021. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

 

9. Sebarang pertanyaan berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi

a). Pn. Izuarini binti

Mahmad Sani ditalian 03-3375 5555 sambungan 4121.

b). & c). Pn. Siti Rohani binti Maseran ditalian 03-3375 5555 sambungan 3214.

 

Disediakan oleh:

BAHAGIAN UKUR BAHAN

MAJLIS PERBANDARAN KLANG