Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services Tender | Renovation

Perbadanan Putrajaya - Maintenance Related Works


CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS APARTMENT FASA 5R4, PRESINT 5, PUTRAJAYA (NO. TENDER: PPJ/JB/T/66/2021)

 

 

1. Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor/Syarikat bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini, serta mempunyai pengalaman, keupayaan teknikal dan kewangan yang mencukupi bagi melaksanakan projek tersebut di atas. Kontraktor Syarikat yang berminat untuk menyertai tender ini boleh layari laman https://dcoins.ppj.gov.my bagi tujuan pendaftaran

kontraktor/syarikat

 

2. Maklumat Tender serta kelayakan asas Kontraktor/Syarikat adalah seperti berikut:


SYARAT MEMASUKI TENDER

Gred: G7 Kategori: F Khusus:F01

 

Dan Berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

Untuk Taraf Bumiputera

 


TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT/ LAWATAN TAPAK

 

Taklimat Dijalankan Secara Atas Talian (Dalam Bentuk Slide) Pada 22 April 2021 dipautan berikut:

 

https://www.ppi.gov. my/second-page/tender

 

Lawatan Tapak Tidak Diwajibkan


TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN MULA DIJUAL

 

22 April 2021 (Khamis) hingga 6 Mei 2021 (Khamis)

 

Bahagian Perolehan & Ukur Bahan, Jabatan Kewangan, Aras

1, Blok C, Perbadanan Putrajaya, Kompleks

Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran

Perdana, Presint 3, 62675 Putrajaya


 

HARGA DOKUMEN BENTUK BAYARAN & BAYARAN ATAS NAMA

 

Ringgit Malaysia RM 300.00 (Tidak Dikembalikan) Tunai/Draf Bank Perbadanan Putrajaya


TARIKH, WAKTU & TEMPAT TENDER DITUTUP

 

27 Mei 2021 (Khamis) 12.00 tengah hari Bahagian Perolehan

 

 

 

Ukur Bahan, Jabatan Kewangan, Aras 1, Blok C. Perbadanan Putrajaya, Kompleks

Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran Perdana, Presint 3, 62675 Putrajaya


 

3. Kontraktor/Syarikat juga mesti memenuhi kriteria kelayakan seperti berikut:-

 

- Mempunyai pengalaman dan pernah menyiapkan kerja-kerja yang berkaitan bernilai sekurang-kurangnya RM 250,000.00 bagi (1) kontrak dalam tempoh 5 tahun terdahulu.

 

4. Kehadiran Kontraktor / Syarikat bagi taklimat dan lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN. Kontraktor / Syarikat yang berminat boleh mendapatkan maklumat berkaitan tender berkenaan pada pautan Portal Perbadanan Putrajaya.Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi di pejabat tersebut pada waktu pejabat

 

5. Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor/Syarikat yang sah sahaja dimana wakil-wakil Kontraktor/Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk membawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangani oleh pemilik syarikat. Wakil-wakil Kontraktor/Syarikat juga hendaklah membawa dokumen-dokumen asal dan satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM). Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), dan Si Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Salinan Sijil-sijil Pendaftaran PKK boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah РКК.

 

6.Tender ini akan ditutup pada 27 Mei 2021 bersamaan hari Khamis jam 12.00 tengah hari. Dokumen lender yang dilengkapkan dan dimasukkan ke dalam sampul berlakri serta bertanda dengan tajuk projek, hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender yang dikhaskan di tempat dan sebelum waktu yang ditetapkan seperti di atas.

 

 

7.Petender hendaklah menanggung sendiri segala perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Tender ini. Pembayaran secara cek persendirian untuk Dokumen Tender tidak akan diterima Bayaran dokumen Tender tidak akan dikembalikan.

 

8.Perbadanan Putrajaya tidak akan mengeluarkan sebarang dokumen baai tuiuan kebenaran merentas Daerah/Neger dan semua urusan berkaitan dokumen tender ini perlu mematuhi Prosedur Operasi Piawai (SOP) yang berkuatkuasa


KENYATAAN INI JUGA TERDAPAT DALAMAN WEB PERBADANAN PUTRAJAYA DI ALAMAT: www.ppi.gov.my