Asklegal

Tender | Property

True Creation Sdn Bhd - Property For Sale ("as is where is" basis)


Tawaran adalah dipelawa kepada penawar yang berminat untuk menawar hartanah yang berada dalam keadaan sepertimana sediada"("as is where is" basis) seperti dibawah:


NO

1.


KOD PETAK       

TC/51.11


MAKLUMAT PETAK

BLOK 5-1-11 TAMAN D'PINGGIRAN KOTA, MK JIMAH, DAERAH PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN


 

KELUASAN PETAK

59 METER PERSEGI


KEGUNAAN PETAK

KEDIAMAN


HAKMILIK STRATA NO.

GRN238667/M1/2/19


 

NO

2.


KOD PETAK       

TC/52-04

 


MAKLUMAT PETAK

BLOK 5-2-04 TAMAN D'PINGGIRAN KOTA, MK JIMAH, DAERAH PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN


KELUASAN PETAK

59 METER PERSEGI

 


 

KEGUNAAN PETAK

KEDIAMAN


HAKMILIK STRATA NO.

GRN238667/M1/3/45


 

NO

3.


KOD PETAK       

TC/52-06


 

MAKLUMAT PETAK

BLOK 5-2-06 TAMAN D'PINGGIRAN KOTA, MK JIMAH, DAERAH PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN


KELUASAN PETAK

59 METER PERSEGI

 


 

KEGUNAAN PETAK

KEDIAMAN


HAKMILIK STRATA NO.

GRN238667/M1/3/43


NO

4.


KOD PETAK       

TC/52-11


 

MAKLUMAT PETAK

BLOK 5-2-11 TAMAN D'PINGGIRAN KOTA, MK JIMAH, DAERAH PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN


KELUASAN PETAK

59 METER PERSEGI


KEGUNAAN PETAK

KEDIAMAN


 

HAKMILIK STRATA NO.

GRN238667/M1/3/35


NO

5.


KOD PETAK       

TC/62-14

 


MAKLUMAT PETAK

BLOK 6-2-14 TAMAN D'PINGGIRAN KOTA, MK JIMAH, DAERAH PORT DICKSON NEGERI SEMBILAN


KELUASAN PETAK

59 METER PERSEGI

 


 

KEGUNAAN PETAK

KEDIAMAN

 


HAKMILIK STRATA NO.

GRN238668/M1/3/38

 


Peminat dinasihatkan agar memeriksa hartanah tersebut dan membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan/atau lain-lain pihak berkuasa yang berkenaan sebelum membuat sebarang tawaran.

 

Borang tawaran mesti sampai kepada Pelikuidasi pada atau sebelum pukul 12 tengahari pada 15hb Mei 2021 dengan sampul surat bertanda "TRUE/02/21". Penawar yang berminat adalah dikehendaki menyertakan deposit 10% dari harga tawaran bersamaan dengan borang tawaran. Deposit yang boleh dilucuthakkan hendaklah dalam bentuk BANK DERAF sahaja atas nama "TRUE CREATION SDN BHD (IN LIQUIDATION)". Deposit tersebut akan dikembalikan kepada penawar yang tidak berjaya sahaja. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Tiong @ 012-4218218. Borang tersebut boleh didapati dengan harga RM50.00 dari alamat dibawah:

 

TRUE CREATION SDN BHD (309008-V)

(IN LIQUIDATION)

28-2 MEDAN ANGSANA 4, BANDAR BARU AIR ITAM

11500 PULAU PINANG

 

Pelikuidasi tidak tertakluk kepada penawar yang tertinggi atau mana-mana tawaran tersebut.

 

AMBIL PERHATIAN, sekira ada pihak-pihak yang berminat dan/atau pembeli-pembeli yang ingin menuntut hartanah tersebut diatas, sila kemukakan dokumen-dokumen pengesahan kepada Pelikuidasi diatas pada atau sebelum 7hb Mei 2021. Tuntutan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayani.