Asklegal

Tender | Installation Tender | Services Tender | Design

Northport (Malaysia) Bhd - Services For Rail-Brake Systems


DESIGN, FABRICATE, SUPPLY, TESTING, COMMISSIONING AND INSTALLATION OF RAIL-BRAKE SYSTÉMS ON 11 UNITS QUAY CRANE IN CT1/CT2 AT NORTHPORT (MALAYSIA) BHD (QC NO. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 & 25)

(TENDER NO: NMB005/2021)


 

Northport (Malaysia) Bhd ('NMB') mempelawa syarikat-syarikat yang berminat untuk mengambil bahagian dalam Tender ini. Maklumat mengenai Tender ini adalah seperti berikut:


Bayaran untuk Dokumen Tender & Deposit Tender

 

Dokumen Tender

 

RM1,000 (Tunai/Pemindahan Telegrafik atas nama "Northport (Malaysia) Bhd". 3 di HSBC Bank Malaysia Berhad (Account

No.: 201246170102).

Bayaran tidak dikembalikan.

 

Deposit Tender

RM17,100

(Banker's Draft/Banker's Cheque)

 


Taklimat Tender & Lawatan Tapak (DIWAJIBKAN)

  • 23 April 2021 (Jumaat)
  • 10.00 pagi
  • Bilik Mesyuarat, Equipment & Maintenance, Workshop CT2, Northport

 


Tarikh & Waktu  Penutupan Tender

•7 May 2021 (Jumaat)

• 3.00 petang

Tender Box No.3

Tender Department

Tingkat Bawah, C

Northport.

Jalan Pelabuhan,

Pelabuhan Utara,

42000 Port Klang

Selangor

 


Syarikat-syarikat yang berminat perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Diperbadankan secara sah di Malaysia dan mempunyai minimum Modal Berbayar RM150,000.

2. Memiliki keupayaan kewangan yang kukuh.

3. Mempunyai Lesen/Sijil yang sah daripada CIDB: Gred G4 dan ke atas.

4. Memiliki pengalaman yang luas dalam reka bentuk, pembuatan, penyediaan, pengujian dan pengoperasian system brek rel di Kren "kapal ke dermaga".

5. Syarikat dikehendaki menyertakan Profil Syarikat yang komprehensif dan senarai pengalaman kerja/projek.

6. Syarikat hendaklah membuat bayaran untuk pembelian Dokumen Tender ini di "Northport Documentation Centre" di One-Stop Centre. Syarikat mesti mengemukakan Resit Rasmi Pembayaran (Official Receipt of Payment) kepada pegawai Bahagian Tender di Northport C untuk tuntutan Dokumen Tender.

7. Penjualan Dokumen Tender akan ditutup sehari sebelum Taklimat Tender diadakan, jam 4.00 petang.

8. Syarikat dikehendaki membawa Dokumen Tender semasa menghadiri Taklimat Tender/lawatan tapak serta wajib berkelengkapan dengan Peralatan Pelindungan Peribadi (Personal Protective Equipment).

9. Syarikat bertanggungjawab untuk mendapatkan kelulusan atau izin dari pihak berkuasa yang berkenaan (jika perlu) sekiranya Taklimat Tender dan/atau Lawatan Tapak diadakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia

10. Komunikasi berkaitan dengan Tender ini perlu dibuat melalui surat rasmi syarikat (company's letterhead) dan ditujukan melalui email kepada Pengurus, Tender" di tendermanagement@northport.com.my

11. Notis Tender ini juga dipamerkan di laman web www.northport.com.my


 

Untuk pertanyaan mengenai tender ini, sila hubungi Bahagian Tender: Pn Siti Zalekha/Pn Nur Safiza/Pn Norkhaizan/Pn Aimi Syazreen:

Tel: +603-3169 8888 - Ext. 10983, 11917, 10924, 10925