Asklegal

Tender | Construction

Majlis Bandaraya Pulau Pinang - House & Market Building Plans (RFP)


  1. Kenyataan Pelan Cadangan Request For Proposal  (RFP) adalah dipelawa daripada syarikat / kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan (ROS) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam gred yang berkenaan serta dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia dan masih dibenarkan untuk menyertai tender seperti berikut :

TAJUK

Request For Proposal (RFP) Cadangan Pembangunan Perumahan Dan Pasar Awam  Lot 969 Jalan Perak, Sek. 1 Dan Lot 169, 171, 272, 273,544, 1897,2159, 2160 & 2707, Sek. 2 BandarJelutong, Daerah Timur Laut, George Town, Pulau Pinang


 

KELAYAKAN

Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan (ROS) serta mempunyai modal berbayar (paid up capital) sekurang-kurangnya  RM1,000,000.00 (Ringgit Malaysia Satu Juta Sahaja) semasa perjanjian dimeterai 

 


 

Taklimat Request For Proposal (RFP): 19.4.2021 (Isnin),

Jam: 10.30 pagi

Tempat: Bilik Perdana, Tingkat 4 KOMTAR, Pulau Pinang - WAJIB

[Pendaftaran: 10.00 pagi]

(Hanya seorang (1) sahaja wakil bagi setiap petender yang dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat RFP ini)


Harga Dokumen : RM200.00 senaskah


Tarikh Tutup: 5.7.2021 (Isnin), Jam 12.00 tengahari


Harga Dokumen: RM200.00 senaskah


Tarikh Tutup: 5.7.2021 (Isnin) Jam: 12.00 tengah hari


 

2. Syarikat juga perlu berdaftar dengan Sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui laman web ep.penang.gov.my untuk membeli dokumen secara sah bagi menyertai tender. Dokumen Tender hanya dijual secara 'on-line' melalui laman web tersebut dan perlu dibeli serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing sebagai pengesahan pembelian.

3. Dokumen tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Ruang Legar Bilik Minda MBPP, Tingkat 4 KOMTAR, Pulau Pinang sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup yang berkenaan. Pertimbangan tidak akan diberi kepada tender yang lewat diterima.

4. Maklumat lanjut mengenai tender di atas boleh diperolehi melalui laman web ep.penang.gov.my atau http://www.mbpp.gov.my.