Asklegal

Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

Lembaga Minyak Sawit Malaysia - SERVICES FOR JET FUEL THERMAL OXIDATION STABILITY TESTER WITH TUBE RATER


BIL 2

 

NOMBOR TAJUK DAN TARIKH TUTUP TENDER

 

MPOB(T/B)10/21

 

CADANGAN MEMBEKAL MENGHANTARSERAH, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN JET FUEL THERMAL OXIDATION STABILITY TESTER WITH TUBE RATER KEPADA MAKMAL DI BANGUNAN PEMPROSESAN, IBU PEJABAT MPOB, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR.

 

TARIKH TUTUP: 20 APRIL 2021 (SELASA)


HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

RM50.00 Senaskhah (tidak akan dikembalikan)

 

Seksyen Pengurusan Perolehan Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4 Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

 

Tel: 603-8769 4400


 

SYARAT PENDAFTARAN

 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

Kod Bidang: 060501 – Peralatan Makmal Serta Aksesori atau

 

060502 – Peralatan Makmal Pengukuran, Pencerapan dan Sukat

 


 

TARIKH DAN TEMPAT SESI TAKLIMAT

 

Tiada Sesi Taklimat

Pegawai Bertanggungjawab  Untuk Dihubungi En. Yung Chea Lang

Tel: 03-8769 4455

atau emel clyung@mpob.gov.my

 


1. Dokumen tender boleh dibeli secara draf bank atas nama Lembaga Minyak Sawit Malaysia mulai 5 April 2021 (Isnin) sehingga 15 April 2021 (Khamis) pada hari bekerja dan waktu pejabat dari pukul 9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari atau dari pukul 2.00 petang hingga 4.00 petang di alamat sepertimana di jadual di atas.

 

2. Hanya penama yang tercatat dalam sijil MOF/SSM sahaja dibenarkan menghadiri sesi taklimat (diwajibkan). Wakil syarikat tidak dibenarkan. Untuk tujuan membeli dokumen tender, wakil syarikat adalah dibenarkan dengan mengemukakan Surat Perwakilan Kuasa yang ditandatangani oleh pemilik syarikat yang berkenaan. Hanya syarikat yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli dokumen tender.

 

3. Salinan sijil seperti jadual di atas dan salinan Sijil Pendaftaran Bumiputera (ika ada) yang masih sah tempoh hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen tender. Sesalinan sijil yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada MPOB untuk simpanan.

 

4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeter serta ditulis nombor dan tajuk tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbiran, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

 

5. Tarikh tutup tender adalah sepertimana di jadual di atas, tepat pukul 12.00 tengah hari. Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

 

Keutamaan dan kelebihan diberikan kepada syarikat-syarikat yang berpengalaman dalam bidang yang berkaitan