Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

Majilis Bandaraya Seremban - Five (5) Units Of Four Wheel Drive Vehicle (4X4) Double Cab


Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang masih sah berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kelas dan jenis dalaman ang lyerkaitan serta yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kella kerta seperti yang berikut :

 


NO TENDER TAJUK FAIL RUJUKAN

T0076/21

 

FAIL RUJUKAN

MBS/JKJ(SULIT)T(15)2021/BKL(1) 

 

TAJUK

MEMBEKAL MENDAFTARKAN DAN MENGHANTAR LIMA (5) UNIT KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (4X4) DOUBLE CAB KEPADA MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

 

Tender Yang Lewat Tidak akan Diterima


KELAYAKAN KONTRAKTOR / SYARIKAT

 

(TERBUKA) 110104


TARIKH/HARGA/TEMPAT DOKUMEN DIJUAL

 

DARI TARIKH 05 Apr 2021 (Isnin) HINGGA  27 Apr 2021 (Selasa)

 

HARGA DOKUMEN

RM 50.00

 

TEMPAT

JABATAN KEWANGAN WISMA MBS, PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1 JALAN SEREMBAN TAMPIN 70450 SEREMBAN

 

WAKTU URUSAN

Isnin - Khamis 08.00 pagi - 01:00 petang

02:00 petang-04:00 petang

Jumaat

08:00 pagi - 12:15 tengahari


TARIKH & MASA TENDER DITUTUP

 

TARIKH

27 Apr 2021 (Selasa)

 

MASA

12:00 TENGAHARI


 

2. Sekiranya petender tidak berdaftar dengan Majlis Bandaraya Seremban dikehendaki berdaftar terlebih dahulu dengan kadar yang ditetapkan. Pembayaran bagi pembelian dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Tunai dan bayaran ini tidak akan dikembalikan. Dokumen Tender hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan sijil Kementerian Kewangan Malaysia Asal berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

 

3. Semua dokumen Tender mestilah dikemukakan dalam sampul surat berlakri dan ditulis tajuk dan nombor Tender berkenaan di penjuru kiri dan dialamatkan kepada Datuk Bandar, WISMA MBS, PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1, JALAN SEREMBAN TAMPIN 70450 SEREMBAN dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Wisma MBS.

 

4. Majlis Bandaraya Seremban tidak terikat untuk menerima dokumen Tender yang terendah atau sebarang dokumen Tender Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen Tender yang tidak terdapat di dalam peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

 

5. Majlis Bandaraya Seremban berhak untuk membatalkan Tender syarikat yang terlibat dalam membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain atau apa-apa pakatan sepanjang proses Tender sehingga dokumen kontrak ditandatangani

 

6. Tidak mempunyai sebarang tunggakan (Cukal Taksiran/ Kompaun/Sewaan/ Semak Samun/ pelbagai tunggakan main dengan MBS. Sekiranya tunggakan ini dijelaskan sebelum atau dalam tempoh penjualan dokumen tender, kontraktor/pembekal layak untuk menyertai Tender ini.

 

7.Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.

 

NOTIS JUGA BOLEH DILAYARI DI LAMAN WEB: www.mbs.gov.my