Asklegal

Tender | Supply Tender | Delivery Tender | Services

FELDA - 2,300 DORPER SHEEP CROSSED F3 AND ABOVE (BLACK HEAD WHITE BODY/FULL WHITE BODY) FROM AUSTRALIA TO AGROPOLITAN PROJECT


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontrakter yang memenuhi syarat Syurel Melayakan dalam jadual dibawah ini berpen untuk memasuki tawuran bagi kerja kerja berikut:


HARGA BORANG SENASKAH : RM 300.00

 

TAWARAN NO.

PF. 11/21


 

JENIS KERJA

KERJA MEMBEKAL MENGHANTAR 2.300 EKOR KACUKAN BIRI BIRI DORPER INDUK BETINA F3 KE ATAS (BLACK HEAD WHITE BODY/FULL WHITE BODY) DARI AUSTRALIA KE PROJEK AGROPOLITAN


SYARAT KELAYAKAN

 

 

1.Vendor FELDA (e-ikof @ e-perolehan

 

2.Kementerian Kewangan Malaysia (MOP) Kod Bidang

 

  1. 070202 – Haiwan Ternakan, bukan ternakan dan akuatik

RUJUKAN

 

Pegawai Rujukan:

1.Noor Aniza Azizan

(03 - 2191 2191 EXT 2381) Jabatan Pembangunan Pertanian Dan Ternakan

 

2. Mohd Iskandar Yusof

(03 - 2191 2191 EXT 2403) Jabatan Pembangunan Perienion Dan Ternakan

 


TAKLIMAT

07 APRIL 2021 (RABU) 10.00 PAGI BILIK 16, TINGKAT 31, MENARA FELDA


ADALAH DIWAJIBKAN MEMBAWA BERSAMA SIJIL PENDAFTARAN ASAL, SALINAN SIJIL PENDAFTARAN, SURAT WAKIL DAN COP SYARIKAT KETIKA PEMBELIAN DOKUMEN. DOKUMEN SEBUT MARCA TIDAK AKAN DUVAL SEKIRANYA GAGAL MEMBAWA PERKARA YANG TELAH DIWAJIBKAN.

 

TAWARAN INI MENSYARATKAN BAHAWA TAKLIMAT AKAN DIJALANKAN PADA 07 APRIL 2021 (RABU). TAKLIMAT TENDER ADALAH WAJIB SEBELUM PEMBELIAN TENDER. KEGAGALAN UNTUK MADIR SEMASA SESI TAKLIMAT MENYEBABKAN PENYERTAAN TENDER DITOLAK.

 

TARIKH PEMBELIAN DOKUMEN BERMULA PADA 07 APRIL 2021 (RABU)

 

 

Dokumen Sebut Harga boleh dibeli di Kaunter Jualan Tender, Tingkat 32, Menara FELDA, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur pada waktu pejabat jam 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2.30 petang hingga 4.00 petang. Bayaran pembelian Dokumen Sebut Hargo hendaklah dibuat hanya dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman wang atas nama FELDA (BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN).

 

Dokumen Sebut Harga hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran yang dikehendaki berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Dokumen Sebut Harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sempul surat bermateri dan di alamatkan kepada: -

 

 

PENGARAH BESAR

TINGKAT 32 (KAUNTER JUALAN TENDER)

MENARA FELDA, PLATINUM PARK

NO. 11, PERSIARAN KLCC 50088 KUALA LUMPUR

 

 

Dokumen Sebut Harga tersebut hendaklah dimasukkan ke Peti Tender sebelum atau pada 28 APRIL 2021 (RABU) Jam 12.00 tengah hari. SEBUT HARGA YANG LEWAT DARI TARIKH DAN MASA DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.