Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia - Cleaning & Maintenance Works


Tender adalah dipelawa secara terbuka kepada pembekal pembekal tempatan (keutamaan kepada Syarikat Bumiputera) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) di bawah kod bidang seperti di jadual, berkelayakan dan berpengalaman untuk menyertai tender bagi pembekalan/perkhidmatan berikut:


 

NO. TENDER

TENDER LHDNM BIL. 21/2021

 


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT TERMASUK MENYELENGGARA SANITARY BIN SERTA MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA SELURUH  KAWASAN DAN SENI TAMAN DI MENARA HASIL CAWANGAN SUNGAI PETANI UNTUK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA


 

KELAS PENDAFTARAN KKM

 

Kod Bidang: 221001 (Pembersihan Bangunan Dan Pejabat) Dan 221002 (Perkhidmatan/Khidmat Kebersihan Dan Rawatan/ Membersih Kawasan) Dan 020403 (Bahan Pencuci dan Pembersihan)

 


 

TAKLIMAT (DIGALAKKAN)

 

25 Mac 2021 (Khamis)  

 

Masa: 10.00 pagi

 

Tempat: Bilik Mesyuarat, Tingkat 4, Menara Hasil Cawangan Sungai Petani, Jalan Lencongan Timur,  Bandar Aman Jaya,  08000 Sungai Petani,  Kedah

 


 

HARGA DOKUMEN

RM100.00


 

TARIKH DAN WAKTU TUTUP

 

14 April 2021 (Rabu) 12.00 tengah Hari


 

 

1. Petender perlu berdaftar secara atas talian (online) sebagai pembekal dengan pihak LHDNM untuk menyertai tender ini dengan melayari laman web Sistem e-Perolehan LHDNM melalui capaian https://www.tenderwizard.my/LHDNM

 

2. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada petender yang mempunyai kod bidang berkaitan dan masih sah pendaftarannya serta boleh dibeli melalui Sistem e-Perolehan LHDNM mulai 25 Mac 2021 (Khamis). Bayaran bagi Dokumen Tender tidak akan dikembalikan.

 

3. Petender hendaklah mengambil perhatian bahawa F1 Perkhidmatan sebanyak 0.75% bagi transaksi yang dijana melalui Sistem e-Perolehan LHDNM akan dikenakan kepada pembekal/syarikat yang dilantik tertakluk kepada had maksimum RM9,000.00

 

4. Dokumen Tawaran Tender serta lain-lain dokumen sokongan hendaklah dikemukakan secara atas talian (online) melalui Sistem e-Perolehan LHDNM pada atau sebelum 14 April 2021 (Rabu) jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat diterima TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

 

5. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di portal rasmi LHDNM http://www.hasil gov.my dan portal myprocument kerajaan http://myprocurement.treasury.gov.my

 

6. Penjelasan lanjut hendaklah menghubungi talian berikut:

 

Dokumen Tender

En. Nasutiun bin Mahmood nasutlun@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20506

Pn. Zalina binti Ismail zalinaismail@hasil.gov.my 03-83138888 samb. 20522

 

Lawatan Tapak (Sila Hubungl):

Menara Hasil Cawangan Sungai Petani

 

En. Azwan bin Wan Ghazali azwan.wg@hasil.gov.my 04-4456000 samb. 140602/70193593344

En. Mohd Noor Azahari bin Che Sham mohdnoorazaharl@hasil.gov.my 04-4456000 samb. 140610