Asklegal

Tender | Supply Tender | Maintenance Tender | Services

Universiti Teknologi Mara - Electricity Supply System Infrastructure Maintenance Services


Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuana bagi menjalankan Perkhidmatan kerja seperti berikut :-


 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 

No. Tender: UITM/PER/T/3/9/21

Perkhidmatan Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Bekalan Elektrik (Pencawang Elektrik & Janakuasa Tunogusedia) DI Universiti Teknologi MARA (UITM) Cawangan Pulau Pinang, Kampus Permatang Pauh Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

Kelayakan: Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang: 220503, 140101, 130201 dan 140301

 

DAN

 

Kelayakan: Berdaftar Dengan CIDB

 

Memegang Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah

 

Gred G4/G5/G6/G7

Kategori ME

Pengkhususan E04, E05 dan E24

 

Suruhanjaya Tenaga (ST)

Pendaftaran Kontraktor Elektrik (Borang Q) Pendaftaran Kontraktor Perkhidmatan Elektrik (Borang P) (Minimum 33Kv)

 


 

TARIKH/MASA/TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran

Pejabat Bendahari Bahagian Pengurusan Perolehan Universiti Teknologi MARA (UITM) Cawangan Pulau Pinang

Kampus Permatang Pauh

13500 Permatang Pauh Kelayakan

Pulau Pinang

 

 

Tarikh/Masa:

29/03/2021 Jam 10:00 Pagi

 

 

Taklimat/Lawatan Tapak/Tempat:

Bilik Mesyuarat

Pejabat Pengurusan Fasiliti

UITM Cawangan Pulau Pinang

Kampus Permatang Pauh

13500 Permatang Pauh Pulau Pinang

 

Tarikh Tutup Tawaran:

19/04/2021 Jam 12.00 tengahari

 

Harga Dokumen:

RM 80.00 Senaskah

 


 

 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer mulai 22/03/2021.

2. Kehadiran Petender ke Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya Petender yang hadir Taklimat dan Lawatan Tapak sahaja yang akan dibenarkan membeli Dokumen Tawaran.

3. Hanya Penama di dalam Perakuan Kementerian Kewangan (KKM), Perakuan Pendaftaran Kontraktor(PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri Taklimat dan Lawatan Tapak tersebut. Petender tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada Penama di dalam sijil-sijil yang dinyatakan.

4. Petender yang TIBA LEWAT dari masa yang telah ditetapkan untuk sesi Taklimat dan Lawatan Tapak akan dikenakan tindakan seperti berikut :

i.Tidak dibenarkan menyertal Taklimat dan Lawatan Tapak

ii Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini

iii Tidak dibenarkan menyertai Tawaran Tender yang dibuka ini dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan

 

5. Dokumen Tawaran boleh dibeli Selepas Taklimat dan Lawatan Tapak pada waktu pejabat dengan menggunakan Kad Debit / Kad Kredit.

6. Petender-petender dikehendaki membawa Salinan Sijil Pendaftaran KKM, Sijil CIDB, Sijil SPKK, SIJII Taraf Bumiputera (ika ada) dan Sijil Suruhanjaya Tenaga (ST) dalam bidang/gred seperti diatas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut

7. Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peli Tawaran Tender seperti yang dinyatakan.

8. Tawaran ditutup pada Tarikh & Masa yang di nyatakan. Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.