Asklegal

Tender | Services

Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd - Evacuation and restoration of office space


1.Permohonan adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia yang berminat untuk menyertai dan melaksanakan tender berikut:


No. Tender

MBDC03/21


Tajuk

Kerja-kerja pengosongan dan pengembalian ruang pejabat ke bentuk asal di Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd Office reinstatement works at Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd office premise

 


Sesi Taklimat (Diwajibkan)

 

Tarikh: tutup 3 April 2021 Masa: dimaklumkan Tempat: Aras 16, Menara Atlan, 161B, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur (Sesi Taklimat ini hanya boleh dihadiri oleh kontraktor  yang telah membeli dokumen tender)


Bidang Pendaftaran & Syarat Kelayakan

 

Kontraktor berdaftar dengan CIDB Gred G3 Kategori: B dan ME Pengkhususan: B14, B28, E11, E14


 Tarikh Tutup & Harga  dokumen tender

 

Tarikh tutup tender: 19 April 2021 Masa: 12.00 Tengah hari Harga dokumen tender: RM150.00

 


2. Dokumen tender boleh di beli secara atas talian di procurement@ bioeconomycorporation.my mulai 24 Mac 2021 hingga 2 April 2021 SAHAJA.

 

3. Harga bagi satu (1) salinan dokumen tender ialah RM150.00. Wang tunai dan cek persendirian tidak akan diterima. Sama ada tender diterima, gagal, ditender semula atau dibatalkan, kos pembelian dokumen tender tidak akan dikembalikan.

 

4.Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri/bermeteri dan ditulis di sebelah atas kanan sampul beserta No. Tender dan Jenis Kerja Berkaitan dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di Aras 16, Menara Atlan, 161B, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia sebelum jam 12.00 tengahari, 19 April 2021. Dokumen tender yang lewat dihantar tidak akan diterima.

 

5. Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran atau memberikan nenielasan ke atas penolakan mana-mana tawaran dan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas kos yang dialami oleh penender

 

6. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Siti Norashura ditalian 03-2116 5477 atau Sinar Murni ditalian 018-261 3278.