Asklegal

Tender | Services

Pengurusan Aset Air Berhad - Proposal to Improve the Distribution System


Pengurusan Aset Air Berhad (PAB), ialah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan Tanggungjawab utama PAAB adalah untuk membangunkan infrastruktur air di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan selaras dengan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akla 655)

 

Selaras dengan tanggungjawab tersebut, PAAB ingin mempelawa syarikat syarikat tempatan yang mempunyai pengalaman dan kemahiran yang bersesuaian untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja kerja berikut:


 

NOMBOR TENDER

PAAB/ J094/01/21


 

BUTIR-BUTIR TENDER

CADANGAN MEMPERTINGKATKAN SISTEM AGIHAN DI ANTARA LRA SEMBRONG BARAT, LRA YONG PENG DAN LRA SIMPANG RENGGAM (FASA 1: KERJA-KERJA SEGERA), JOHOR

 

Cadangan Pemasangan Paip Baru Jenis Berkeluli Lembut Bergaris Pusat 600mm ND Dan 450mm ND Di Jalan Batu Pahat Dan Jalan Bandar Baru Ayer Hitam, Batu Pahat, Johor


 

JENIS SYARIKAT TEMPATAN

T1


 

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

SPKK dan Perakuan Pendaftaran CIDB Gred G6 Pengkhususan CE20 dan  SPAN Permit IPA Jenis C2 (Bekalan Air) 

 

(Tawaran Khas Untuk Bumiputera)


TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER

 

Tarikh: 24 Mac 2021 (Rabu) Sehingga 7 April 2021 (Rabu)  

 

Masa: Di antara 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari

 

Dan 2.00 petang hingga 5.00 petang


 

TARIKH / MASA TAKLIMAT

1. Syarikat (petender) yang memenuhi syarat yang ditetapkan dipelawa untuk menyertai taklimat tender dan taklimat lawatan tapak yang akan diadakan secara atas talian pada 23 Mac 2021 (Selasa).

 

2. Permohonan untuk mendapatkan kata laluan bagi menyertai taklimat tersebut boleh di buat di laman sesawang www.paab.my/tender/  pada 18 Mac 2021 -  22 Mac 2021.


 

HARGA DOKUMEN TENDER

 

RM650.00

 

Dokumen Meja Tender dipamerkan mulai

 

24 Mac 2021 (Rabu)


 

TARIKH DAN WAKTU TUTUP

 

21 April 2021 (Rabu)   Pada atau sebelum  12.00 tengahari

 

KOTAK TENDER A Tingkat 23, Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur


 

1. Jenis Syarikat Tempatan

T1 - Syarikat 100% milik tempatan (Sila lampirkan salinan Profil Syarikat atau Profil Pemiagaan dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 

2. Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Pengurusan Aset Air Berhad. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai tidak akan diterima.

 

3.Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil pemohon yang sah. Untuk tujuan ini, wakil pemohon MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender daripada syarikat yang diwakili bersama dengan lesen/sijil pendaftaran ASAL atau SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan PAAB (tidak dikembalikan).

 

 

4. Dokumen Tender boleh didapati bermula pada tarikh yang dinyatakan di atas pada waktu pejabat di alamat berikut:

 

URUSETIA TENDER

PENGURUSAN ASET AIR BERHAD (732544-D)

Tingkat 23, Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur

Tel : 03 26145555 | Fax: 03 26145448 Pegawal : Mohd Norhaizan Bin Saad

 

5. Dokumen Tender yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan lebs di penum

atas sebelah kiri "Nombor Tender" dan "Tajuk Tender" tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam kotak

Tender yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari di alamat seperti di atas

 

6. Pihak PAAB tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak

dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tander ini.