Asklegal

Tender | Installation Tender | Services

MAJLIS AMANAH RAKYAT - ICT Services


Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal Bumiputera yang berpengalaman berkelayakan dan Der faltar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:


CADANGAN MEMBEKAL MENGHANTAR NEMASANG. MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN PERISIAN DAN RANGKAIAN ICT BAGI PELAKSANAAN PROGRAM DIPLOMA SENIBINA DI INSTITUT KE KEMAHIRAN MARA (IKM) SUNGAI PETANI, KEDAH


NO.TENDER

4/2021

 


KOD BIDANG

210101 210103 210105 dan 210107

 


TARIKH PENJUALAN DOKUMEN

8/03/2021 Hingga 23/03/2021


TARIKH,MASA & TEMPAT LAWATAN TAPAK & TAKLIMAT TENDER

23/03/2021   10.00 pagi   INSTITUT KEMAHIRAN  MARA (IKM) SUNGAI PETANI Jalan Badlishah. 08000 Sungai Petani Kedah


 

HARGA SENASKHAH DOKUMEN

RM60.00


TARIKH TUTUP TENDER

14/04/2021 (sebelum 12.00 tengah hari)

 


 

2 Pembekal pembekal Bumputera hendaklah mengemukakan sysql benkut yang masih sah lempohnya untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen

  1. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
  2. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

Satu (1) salinan di atas (tidak dikembalikan) hendaklah dikemukakan untuk simpanan MARA semasa membeli dokumen MARA berhak menolak permohonan yang pada tanggapan MARA tidak layak.

 

3 Bavaran dokumen tender boleh dibuat secara BANK DRAF /WANG POS / KIRIMAN WANG atas nama MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) Wang ini tidak akan dikembalikan Satu (1) pembekal hanya dibenarkan membeli satu (1) dokumen tender bagi setiap tender dan mengemukakan satu (1) tawaran tender sahaja

 

4.Dokumen tender boleh didapat pada waktu pejabat (9.00 pagi - 3.00 petang) sepanjang Penintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB) di alamat seperti di bawah. Dokumen tawaran tidak akan dijual selepas tempoh ini.

 

5.Pembekal yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri lawatan tapak & taklimat tender seperti alamat di atas. Wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN untuk menghadiri taklimat tender dan membeli dokumen. Hanya PEMILIK SYARIKAT PENAMA Yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak dan pengambilan dokumen dengan mengemukakan KAD PENGENALAN dan SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA untuk pengesahan, Tawaran dianggap sebagai tidak sah jika pengesahan lawatan tapak dan taklimat tender tidak ditandatangani oleh Pegawai Penguasa yang dilantik oleh MARA semasa menghadiri taklimat tender.

 

6.Semua kos berkaitan dengan Tawaran Kerja di atas adalah menjadi tanggungjawab pembekal.

 

7.MARA tidak tertakluk menerima mana-mana tawaran terendah atau sebarang tawaran MARA berhak untuk membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

 

8.Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermaterI dan bertanda dengan No Tender dan Tajuk Kerja di sebelah kiri atas Sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender seperti alamat bawah

PENGARAN

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET & PEROLEHAN

TINGKAT 2 (Kaunter Tender) LOT 3.15. IBU PEJABAT MARA

21, JALAN MARA 50609 KUALA LUMPUR

 

Pada atau sebelum 12.00 tengah hari

 

9.Dokumen tender yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tender tak akan diterima dan ditolak .Maklumat ringkas tawaran di atas boleh dilayari di http://www.mara.gov.my