Asklegal

Tender | Services

BERAS CORPORATION SDN BHD - Pest Control


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan mengendali kawalan makhluk perosak dan mempunyai pendaftaran yang ditetapkan untuk menyertai tender seperti berikut: -


 

PERKARA

KERJA-KERJA KAWALAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK  DI GUDANG-GUDANG BCSB SARAWAK BAGI TEMPOH 1 TAHUN DENGAN PILIHAN LANJUTAN 1 TAHUN

 

NO TENDER:

TW/002/0420/TOASD/BSW (TAWARAN SEMULA)


 

TAKLIMAT & PENJUALAN DOKUMEN TENDER

 

TARIKH TAKLIMAT

TARIKH : 5 MAC 2021 (JUMAAT)

MASA : 10.00 PAGI

MEDIUM : Video Conference (VC) (Microsoft Team)

 

PEROLEHAN DOKUMEN

TARIKH : 3/3/2021 hingga 4/3/2021 (Penjualan Dokumen Tender

 

SARAWAK:

BERAS CORPORATION SDN BHD

No.96M,Lot 2654-2656,Block 195,KNLD

Jalan Green, 93150 Kuching, Sarawak

Tel: 082-243002

 

 

IBU PEJABAT BERNAS:

Masa Perolehan Dokumen:

10.00 pagi – 2.00 petang

 

Ibu Pejabat Padiberas Nasional Berhad (BERNAS)

No.1, Jalan Majistret U1,726. Hicom Glenmarie Industrial Park, Hicom Glenmarie Industrial Park,

 

HARGA DOKUMEN: RM400.00

*Penjualan dokumen dilaksanakan adalah secara pandu lalu.


 

TARAF  KELAYAKAN

1. TERBUKA KEPADA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN  SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM BERSTATUS SDN BHD DAN BERHAD SAHAJA:

 

2. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN  MALAYSIA (KKM) DI BAWAH KOD BIDANG 220901 DAN MEMPUNYAI LESEN/SIJIL PERAKUAN YANG MASIH SAH;

 

3. MEMPUNYAI LESEN UNTUK MENJUAL RACUN 1 TAHUN MAKHLUK PEROSAK (BORANG B1 (KAEDAH 6] SARAWAK: KAEDAH-KAEDAH RACUN MAKHLUK PEROSAK NO TENDER: (PELESENAN BAGI PENJUALAN DAN Block 195, KNLD UNTUK PENJUALAN) 2007, AKTA RACUN MAKHLUK TOSD / BSW

PEROSAK 1974); (TAWARAN SEMULA) Tel: 082-243002

 

4. MEMPUNYAI LESEN MENGENDALI KAWALAN MAKHLUK PEROSAK (Borang C Subkaedah 6(3)] KAEDAH-KAEDAH-KAEDAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGENDALI KAWALAN MAKHLUK PEROSAK) 2004, AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974

 

5. MEMPUNYAI LESEN PEMAKAI RACUN MAHKLUK PEROSAK ATAU LESEN PEMBANTU PEMAKAI RACUN MAKHLUK PEROSAK (GARIS PANDUAN  KAEDAH-KAEDAH RACUN MAKHLUK PEROSAK X IPENGENDALI KAWALAN MAKHLUK PEROSAKI 2004. AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974: DAN

 

6. MEMPUNYAI LESEN UNTUK MEWASAPAN DENGAN MENGGUNAKAN HIDROGEN SIANID DAN METIL  BROMID (BORANG C [PERATURAN-PERATURAN

HIDROGEN SIANID (PEWASAPAN) 1953) – PERATURAN 7


 

1. Penender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan Business Card dan Emel ID syarikat anda untuk tujuan taklimat di dalam video conference (VC) (Microsoft Team) pada 5 Mac 2021 Jam 10.00 pagi.

2. Penender adalah disarankan untuk membuat lawatan tapak. Walaubagaimanapun, lawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Sekiranya Penender ingin membuat lawatan tapak, pengurusan permit untuk rentas negeri adalah tanggungjawab sendiri.

3. Penender dikehendaki membawa sijil SSM, lesen-lesen yang dinyatakan di atas yang ASAL semasa pembelian dokumen. Wakil syarikat diwajibkan membawa surat memberi kuasa mewakili syarikat berkenaan.

4. Penjualan dokumen tender dilaksanakan adalah secara pandu lalu sahaja.

5. Hanya seorang sahaja di dalam kenderaan semasa pembelian dokumen tender.

6. Memakai kelengkapan Face Mask semasa pembelian dokumen tender.

7. Sila mematuhi papan tanda dan arahan semasa pembelian dokumen tender.

8. Dokumen tender boleh diperolehi di alamat tertera seperti di atas dengan mengemukakan bayaran secara TUNAI semasa pembelian dokumen tender.

9. Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti Tender, BERAS CORPORATION SDN BHD No. 96M, Lot 2654-2656, Block 195,KNLD Jalan Green 93150 Kuching, Sarawak sebelum tarikh tutup 12 MAC 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengahari. Pertimbangan tidak akan diberikan kepada tender yang lewat diterima.


 

PERTANYAAN AM : EN. SIMON JAMES GAON (Tel: 082-243002)/CIK AZLIYANA BINTI YAAKOB (03-5565 7777 /7770)

PERTANYAAN TEKNIKAL : EN. LOKMAN HALIM SABU (Tel: 082-334422)