Asklegal

Tender | Supply Tender | Installation Tender | Delivery Tender | Services

RADICARE (M) SDN BHD - Services For Server Hardware ,Laptops and Printers


Tawaran tender adalah dibuka kepada pembida-pembida yang berkelayakan untuk menyertai tender berikut:


 

 

NO TAJUK TENDER    

1.Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Komputer Riba dan Mesin Pencetak bagi Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (Bahagian Perkidmatan Kejuruteraan), Jabatan Kesihatan Negeri dan Hospital.

("Supply, Deliver, Install, Configure, Testing and Commissioning of Laptops and Printers for Head Office of Ministry of Health (Engineering Services Division), State Health Department and Hospitals")

 

No. Rujukan Tawaran: RC/TC-HARDWARE/ GICT/2021/004


HARGA DOKUMEN  

RM510.00             


 

TARIKH TUTUP TENDER

16 MAC 2021 (Selasa)
 


 

NO TAJUK TENDER    

2 Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Migrasi, Menempatkan Semula, Menguji dan Mentauliah Perkakasan Pelayan di Pusat Data, Kementerian Kesihatan Malaysia.

 ("Supply, Deliver, Install, Configure, Migration, Relocation, Testing and Commissioning of Server Hardware at Data Centre, Ministry of Health")

 

No. Rujukan Tawaran: RC/TC-DATACENTER/ GICT/2021/005

 


 

HARGA DOKUMEN  

RM510.00             


 

TARIKH TUTUP TENDER

16 MAC 2021 (Selasa)

 


• Pembida yang berminat dikehendaki menghadiri taklimat seperti berikut

 

 

Pesidangan Video (Video Conference)

02 Mac 2021 (Selasa)

10.00 pagi - 12.00 tengah hari

 

Dokumen Tender boleh dibeli pada 3 Mac 2021 sehingga 5 Mac 2021 bermula jam 10.00 pagi hingga 12.30 petang

di Ibu Pejabat beralamat:

 

RADICARE (M) SDN BHD

Reg. No. 199401000385 (286063-T)

Level 13, Wisma UOA Damansara II,

No. 6, Jln. Changkat Semantan,

Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

 

 

• Bagi pembida yang berminat menyertai sesi taklimat tender, sila email ke rcprocurement @radicare.com.my sebelum 01 Mac 2021 (Isnin).

• Bayaran dokumen tender boleh dibuat secara WANG POS/BANK DRAF/CEK SYARIKAT diatas nama RADICARE (M) SDN BHD. WANG TUNAI TIDAK DITERIMA.

• Hanya pembida yang menghadiri sesi taklimat tender seperti di atas dibenarkan membeli Dokumen Tender.

Dokumen Tender yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti alamat berikut pada atau sebelum tarikh tutup tender jam 12.00 tengah hari:

 

RADICARE (M) SDN BHD

Reg. No. 199401000385 (286063-T)

Level 13, Wisma UOA Damansara II,

No. 6, Jln. Changkat Semantan,

Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

• Sebarang pertanyaan berkenaan Tender boleh dibuat melalui emel:

rcprocurement@radicare.com.my