Asklegal

Tender | Supply Tender | Services

Lembaga Air Perak - Various Renovation & upgrade Projects


  1. Kontraktor/Pembekal/Pengilang yang Syarikatnya dimiliki 100% oleh rakyat tempatan (Warganegara Malaysia) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini adalah dipelawa untuk mengambil bahagian di dalam tawaran berikut:-

 

BINA/PASANG - LOJI/KOLAM TAKUNGAN DAN PAIP UTAMA DAERAH LARUT/ MATANG DAN SELAMA, PERAK DARUL RIDZUAN

PROJEK MENAIKTARAF LOJI AIR GUNUNG SEMANGGOL, TAIPING

KONTRAK NO. 11 - MEMBEKAL. MENGUJI DAN MENTAULIAH PAIP KELULI BERGARISPUSAT 700MM DARI TANGKI GUNUNG SEMANGGOL C KE TAMAN KAMUNTING AMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

  1. Taraf Tender Terbuka
  2. Kelayakan Pentender Mempunyai:

• Permit Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

IPA Jenis C1 (Sistem Bekalan Air)

• Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred G7 Kategori CE Pengkhususan CE20 dan CE21

• Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB)

 

 

iii.Lawatan Tapak Petender yang berminat adalah digalakkan di atas inisiatif sendiri untuk melawat cadangan tapak bina. Bidang dan lokasi kerja boleh dirujuk kepada Nota Cadangan Keria (Power Point Presentation) yang dilampirkan bersama-sama dengan dokumen tender ini dan juga di Website LAP. Sila hubungi Jurutera Pembangunan LAP di talian 05-2551155 sambungan 304 untuk maklumat lanjut tender.

iv. Bayaran Dokumen RM500.00 senaskah/bagi setiap satu tender

(LAP tidak menerima bayaran yang dibuat dengan cek)

 

V. Tarikh Jual Dokumen Dari 25.02.2021 hingga 08.03.2021.

vi. Tarikh Tutup Tender Pada 25.03.2021 tepat jam 12.00 tengahari

 

2. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Ibu Pejabat Lembaga Air Perak, Jalan St. John, 30200 Ipoh, mulai 25.02.2021 hingga 08.03.2021. Dokumen Tender akan dijual kepada kontraktor atau wakil-wakil yang sah sahaja. Untuk tujuan itu dokumen berikut hendaklah dikemukakan:

• Sijil Asal Permit Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

• Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Sijil Asal Perolehan Kerja Kerajaan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

Surat Wakil Pembelian Tender

 

3. Pihak Kontraktor diingatkan mengamalkan penjarakkan fizikal dan langkah-langkah pencegahan bagi membendung penularan wabak Covid-19.

4. Dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup dan di alamatkan kepada Pengurus Besar, Lembaga Air Perak, Ipoh, dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 3, Kompleks Lembaga Air Perak. Jalan St. John, 30200 Ipoh tidak lewat dari masa yang ditetapkan.

5. Mana-mana tender yang diterima selepas tarikh tutup yang ditetapkan di atas akan ditolak atau dikembalikan semula kepada pentender tanpa dibuka.

 

Pengurus Besar

Lembaga Air Perak