Asklegal

Tender | Maintenance Tender | Services

Universiti Teknologi Malaysia - Electricity Supply System Infrastructure Maintenance Services


Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar di dalam bidang seperti di bawah yang pendaftarannya masih berkuatkuasa bagi menjalankan Perkhidmatan/Kerja seperti berikut:-

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN


 

No. Tender: UITM/PER/T/3/2/21

Perkhidmatan Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Bekalan Elektrik (Pencawang Elektrik & Janakuasa Tunggusedia) Di UiTM Cawangan: Selangor Kampus Puncak Alam Dan Kampus Puncak Perdana, Selangor Selama tiga (3) Tahun

 

Kelayakan : Berdaftar Dengan Kewangan Malaysia (KKM)

 

Kod Bidang : 220503            DAN


 

Kelayakan : Berdaftar Dengan CIDB


Memegang Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah


Gred G3/G4/G5/G6/G7

Kategori ME

Pengkhususan E04, E05 dan E24


 

Suruhanjaya Tenaga (ST)

Pendaftaran kontraktor Elektrik (Borang Q)

Pendaftaran Kontraktor Perkhidmatan Elektrik

(Borang P) dan mempunyai Jurutera Elektrik

Kompeten


TARIKH/MASA TEMPAT

Tempat Pamer/Jual/Tutup Tawaran:

Pejabat Bendahari.

Jabatan Pengurusan Perolehan & Aset

Unit Panggilan Tender & Sebut Harga

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

 

Tarikh/Masa Taklimat/Lawatan Tapak:

Tidak Diwajibkan

 

Tarikh Tutup Tawaran :

17/03/2021 Jam 12.00 tengahari

 

Harga Dokumen :

RM 70.00 Senaskah


 

 

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamer dan dijual mulai 24/02/2021 dengan menggunakan Wang Tunai/Deraf Bank atas nama BENDAHARI UITM.

2. Lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN sekiranya terdapat keperluan untuk lawatan tapak bagi mendapatkan maklumat lanjut, pihak syarikat boleh mengemukakan permohonan secara rasmi melalui emel kepada nizzuan@uitm.edu.my (En. Muhamad Nizzuan Mat Hashim, No. Tel: 03-32587840) dalam tempoh iklan.

3. Petender-petender dikehendaki membawa SALINAN Sijil Pendaftaran KKM, Sijil CIDB, Sijil SPKK, SIJII Taraf Bumiputera (jika ada) dan Sijil Suruhanjaya Tenaga dalam bidang/gred seperti di atas semasa membeli Dokumen Tawaran tersebut.

4. Tawaran ditutup pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Tawaran Tender yang lewat diterima dari waktu tutup tidak akan dipertimbangkan.